HomeNieuwsBedrijven en personenNederland heeft minister van Circulaire Economie nodig

Nederland heeft minister van Circulaire Economie nodig

Het Afvalfonds Verpakkingen richt zich in een brandbrief tot de nieuwe informateur en de Tweede Kamer. Nederland moet het streven naar een circulaire economie en de toenemende grondstoffenschaarste hoger op de politieke agenda zetten. Nederland is koploper op het gebied van de circulaire economie. Maar we moeten door. Een circulaire economie is goed voor het milieu, voor onafhankelijkheid van olieproducerende landen en voor de economie van Nederland. Dus, zeker in dit tijdgewricht, is het zaak dit proces te versnellen. Een goed investeringsklimaat is hierbij van cruciaal belang.

Voor een succesvolle omslag naar een circulaire economie, is een gecoördineerde en centrale politieke uitvoering nodig. Dat werkt alleen goed als Nederland een kabinet met een minister van Circulaire Economie krijgt. Ondanks dat politiek Den Haag momenteel worstelt met de vorming van een nieuw kabinet, mag dit belangrijke thema niet ondersneeuwen. Het bepaalt in belangrijke mate de toekomst van Nederland.

Het Afvalfonds streeft naar een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal grondstof is én blijft. Al bijna 11 jaar is het verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen die in Nederland op de markt komen. Het statiegeldsysteem valt ook onder deze wettelijke verantwoordelijkheid. In het systeem gaat €1,2 miljard om. Daarmee levert het Afvalfonds namens de verpakkende bedrijven een grote bijdrage aan de circulaire economie.

In onze brief doen we een nieuwe informateur en onderhandelende partijen vijf voorstellen voor een coalitieakkoord:

  1. Stel een minister van Circulaire Economie aan.
  2. Besteed meer aandacht aan de uitvoerbaarheid (timing, haalbaarheid en duidelijkheid) van regelgeving.
  3. Werk toe naar uniforme inzameling van huishoudelijk PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) en stop met systemen waarbij de consument het moet wegbrengen.
  4. Vergroot de recyclecapaciteit in Nederland.
  5. Investeer meer in innovatie in sortering en recycling.

www.afvalfondsverpakkingen.nl