PRIVACY

Pack Online is een uitgave en geregistreerde handelsnaam van Van Berkel Media gevestigd te Tilburg. Op het gebruik van Pack Online, waaronder de website, dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrieven en alle overige uitingen, zijn onderstaande voorwaarden, waaronder Privacy Statement, Cookie Statement en Disclaimer, van toepassing. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De uitgever van Pack Online is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden zonder nadere berichtgeving te wijzigen.

PRIVACY STATEMENT

Pack Online neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

COOKIE STATEMENT

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Pack Online gebruik maakt en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

DISCLAIMER

De door Pack Online verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel aan het vervaardigen van deze uitgave de grootst mogelijke zorg wordt besteed, stelt Pack Online zich niet aansprakelijk voor onvolkomenheden en/of onjuistheden van welke aard dan ook. Pack Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.