HomeDossiersDuurzaamheidAfvalfonds voert een onderzoek uit naar bedrijfsverpakkingsafval

Afvalfonds voert een onderzoek uit naar bedrijfsverpakkingsafval

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat Afvalfonds Verpakkingen een onderzoek uitvoeren naar bedrijfsverpakkingsafval.

Sinds 1 januari 2023 is de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval uitgebreid naar bedrijfsmatige afvalstromen. Doel van de uitbreiding is om financiële barrières voor de inzameling van verpakkingsafval weg te nemen bij bedrijven en organisaties en daarmee recycling te bevorderen. Afvalfonds Verpakking geeft uitvoering aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige afvalstromen door middel van Afval Goed Geregeld, waar bedrijven en organisaties zich kunnen aanmelden voor kosteloze inzameling van consumentenverpakkingen. De scope van de kosteloze inzameling via Afval Goed Geregeld betreft plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) en glazen verpakkingen die vrijkomen bij organisaties als zoals scholen, winkels, kantoren en verenigingen. Andere typen bedrijfsmatig verpakkingsafval die op eigen initiatief van bedrijven al succesvol ingezameld en gerecycled worden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van stromen met positieve waarde, vallen buiten de scope van het kosteloze innamesysteem.

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt een onderzoek uitgevoerd naar verpakkingsafvalstromen waarvoor mogelijk geen passend innamesysteem bestaat, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een ketendeficit of andere reden waarom het verpakkingsafval niet wordt gerecycled. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken en data. Daarnaast vinden interviews plaats met stakeholders binnen de verpakkings- en afvalbranche. Zij kunnen binnenkort benaderd worden voor een interview om input op te halen voor het onderzoek.

Afvalfonds Verpakkingen heeft de opdracht voor het onderzoek verleend aan PwC. Naar verwachting wordt het onderzoek in het tweede kwartaal van 2024 afgerond.

www.afvalfondsverpakkingen.nl