HomeMachinesEtiketteren en printenWeber levert etiketteersysteem aan steenfabriek Caprice

Weber levert etiketteersysteem aan steenfabriek Caprice

weber-logoWeber Marking Systems BV behoort tot de Bluhm-Weber Groep en heeft circa 1200 medewerkers met een hoofdkantoor in Duitsland en in de USA. Onze core business is al meer dan 77 jaar het bouwen van etiketteersystemen, inkjetsystemen, leveren van printers, inktlinten, printkoppen en service. Daarnaast hebben we meer dan 100 productielijnen wereldwijd om voor onze klanten de juiste etiketten te produceren. Wij zijn de enige machinebouwer in Nederland die ook zelf productielijnen heeft om etiketten te produceren. Qua machines dekken we de gehele markt af, van  eenvoudig aanbrengen van een label op een produkt, tot en met het highspeed etiketteren waarbij elk produkt een etiket meekrijgt met een unieke informatie.

Wij kijken per applicatie van de klant wat de juiste oplossing is, en brengen daar een advies op uit, waarbij we de Total Cost of Ownership bekijken. Dit wil zeggen dat het totaalplaatje van machine investering,servicekosten, kosten van inktlint, en etiket en de daarbij benodigde printkoppen inzichtelijk maken. Wij zijn onafhankelijk qua printerkeuze en kijken naar de beste oplossing en de prijsgunstigste oplossing voor onze klant.

Steenfabriek Huissenswaard

De eerste fabriek op de terreinen van Huissenswaard werd gebouwd door F.C. Cock in 1825. Een tweede fabriek werd gebouwd door F.C. Colenbrander. In 1835 begon (Theodorus) Derk Terwindt met kapitaal van zijn vader Arnoldus Terwindt voor zichzelf.  Steenfabriek Huissenswaard is in 1837 opgericht door Derk Terwindt (1804-1881).  De broer van Derk Terwindt, Nicolaas Terwindt, was oprichter van de (naast Huissenswaard gelegen) voormalige steenfabriek “De Scherpekamp”. In de oorlogstijd werd Steenfabriek Huissenswaard proforma geliquideerd en ingebracht in de Handelsfirma Steenfabrieken Th. Terwindt & Zn. In 1944 werden de schoorstenen van de fabriek door de Duitsers opgeblazen om te voorkomen dat ze als richtpunt zouden dienen voor de geallieerden. Na het overlijden van vader Theo Terwindt werd in 1956 de boedel verdeeld. Huissenswaard werd gemeenschappelijk eigendom van de vijf kinderen Terwindt. In datzelfde jaar werd de firma omgezet in de N.V. Steenfabriek Huissenswaard.

Huissenswaard was in die tijd een straatsteenfabriek en produceerde ca. 8 miljoen stenen WF per jaar. Nadat Sluiter in 1967 de aandelen van Jan Terwindt had overgenomen, werd de fabriek in 1968 gemoderniseerd en uitgebreid. Er werd tevens overgeschakeld op de productie van metselstenen. In 1976 werd opnieuw een belangrijke investering gepleegd: de oude Verheyen vormbandpers werd door Machinefabriek De Boer omgebouwd. Vanaf 1976 produceerde Huissenswaard machinale handvormstenen! In de loop der jaren was de productie opgevoerd tot 25 miljoen stenen WF per jaar.

Betuweroute en vernieuwing

Vanaf 2001 tot 2007 wordt als onderdeel van de Betuwespoorlijn de tunnel onder het Pannerdens Kanaal aangelegd. De Betuwespoorlijn kruist het fabrieksterrein van Huissenswaard ondergronds. Een deel van het fabrieksterrein werd onteigend en resulteerde in een splitsing van het terrein ter plaatse van het kleidepot en het tasveld. In de jaren 2002-2004 heeft een volledige herinrichting van het fabrieksterrein plaatsgevonden.

In 2002 is besloten deze herinrichting aan te grijpen voor een ingrijpende vernieuwing van de steenfabriek. Waar in eerste instantie uitsluitend plannen voor een volledige nieuwbouw zijn overwogen, is tengevolge van de aanleg van de Betuwespoorlijn een dergelijke nieuwbouw onmogelijk geworden.

De vernieuwing heeft in 2004 geleid tot:

  • Een uitbreiding van de kleivoorbereiding om de verwerking van Eifel- en Westerwaldklei – en ook andere “moeilijke kleisoorten” – mogelijk te maken
  • De revisie van de drogerij en modernisering de besturing van het droogproces
  • De revisie en modernisering van de besturing van pers en zetmachine
  • De sloop en nieuwbouw van de tunneloven
  • De sloop, vernieuwing en uitbreiding van de ontladings- en verpakkingsmachines
  • Nieuwbouw van diverse loodsen voor de opslag van klei, zand en van gereed product

Al met al beschikt Steenfabriek Huissenswaard sinds eind 2004 over een volledig vernieuwde steenfabriek. Vanaf de zomer 2004 vind er een fusie plaats met diverse andere steenfabrieken (HUWA met Vandersanden). Het produktengamma wijkt af van de groep waardoor Steenfabriek huissenswaard per 1 Januari 2010 zich heeft verzelfstandigd onder de naam Caprice

Per 1 januari 2010 is steenfabriek Huissenswaard onder de handelsnaam Caprice weer als zelfstandige onderneming actief zijn.

Grondstoffen

De grondstof voor de basiskleuren is rivierklei. Deze klei wordt gewonnen in het stroomgebied van de Rijn (ook in Duitsland), de Waal, de IJssel en de Maas. Het betreft uiterwaardenklei in de bakkleuren grijsrood, helderrood en naturelbrons en geel. Bij de productie van de overige kleuren wordt in plaats van rivierklei ook Eifel- en Westerwaldklei toegepast. Er is jaarlijks ongeveer 100.000 m3 klei nodig om de productieaantallen van Huissenswaard (ca. 75 miljoen WF per jaar) te realiseren. Overige grondstoffen zijn zand, lava, mergel (kalk) en ijzer- en chroomoxides. De laatste drie worden toegevoegd om de van nature in de klei vastgelegde kleur te beïnvloeden. Het gebruik van toeslagstoffen wordt overigens tot een uiterst minimum beperkt. De bezanding zorgt bij diverse sorteringen voor extra kleurnuancering. Verder geeft zand aan de stenen een kenmerkende oppervlaktestructuur.

Kijk voor meer informatie op www.webermarking.nl.