Home Nieuws Waals minister van Landbouw eist normen voor etikettering

Waals minister van Landbouw eist normen voor etikettering

Waals minister van Landbouw Benoît Lutgen (cdH) eist van de federale overheid specifieke etiketteringsnormen en een doorgedreven controle van voedingsproducten op de Belgische markt. Dat zei hij in een reactie op de berichten over de aanwezigheid van ggo's in een broodmix van Soubry. Tot die ontdekking kwam Greenpeace na analyses op verschillende supermarktproducten die lijnzaad bevatten. Volgens Lutgen toont de zaak “in welke mate de Belgische consumenten en in dit geval ook de distributeurs de gevolgen voelen van de Europese laksheid in deze zaak, maar ook van enkele nalatigheden van de federale staat”.

De minister is ook niet te spreken over de communicatie van het Voedselagentschap, dat oordeelde dat het risico van de ggo's in dit geval ‘verwaarloosbaar' is.

“Dergelijke houding riskeert het vertrouwen van de consumenten in de meest fundamentele producten als bloem of brood te schaden. De bijdragen die de producenten, de distributeurs en de horeca betalen voor de activiteiten van het Voedselagentschap zijn hoog genoeg om voor doorgedreven en effectieve controles te zorgen”, besluit hij.

Het Voedselagentschap is niet te spreken over de uitlatingen van Lutgen. “Wij voeren jaarlijks een controleprogramma voor de aanwezigheid van ggo’s uit. Dat programma is goedgekeurd door ons Raadgevend Comité waarin vertegenwoordigers van de sectoren en afgevaardigden van de consumentenorganisaties zetelen”, klinkt het in een persbericht.

Volgens het Voedselagentschap bevat het lijnzaad waarin in dit geval sprake is minder dan 1 graan dat gecontamineerd is met ggo’s op 10.000. “Niettegenstaande dit kleine aantal hebben wij 13.180 ton van dit lijnzaad en 1.000 ton lijnzaadkoeken, afkomstig uit Canada, laten blokkeren. Deze producten mogen in de EU niet verhandeld worden omdat er een nultolerantie geldt voor dit ggo-lijnzaad en niet ‘omwille van een risico voor de volksgezondheid', zoals Lutgen beweert”, stelt het agentschap.

Bron: Belga/Vilt.be