HomeNieuwsVerdere stijging prijs aluminium in 2010

Verdere stijging prijs aluminium in 2010

In 2009 is de prijs van aluminium met 43% gestegen. Tot nu toe zijn de prijzen van consumentengoederen in de retail ongeveer gelijk gebleven. In 2010 wordt echter een verdere prijsverhoging verwacht en dit zal leiden tot prijsverhogingen van goederen die in aluminium verpakt zijn, zo meldt Packaging Digest.