Home Dossiers Duurzaamheid Stora Enso: voortdurend werken aan minimale impact van drankenverpakkingen op het milieu

Stora Enso: voortdurend werken aan minimale impact van drankenverpakkingen op het milieu

Stora Enso heeft Natura, het merk karton voor drankenverpakkingen, verder verbeterd. Het basisgramgewicht is verlaagd en de drukeigenschappen zijn verbeterd. Dat is mede gebeurd op basis van vragen van klanten. Die vroegen om meer stabiliteit, een betere kwaliteit en om milieuvoordelen door efficiënter materiaalgebruik.

“De kwaliteit van het nieuwe Stora Enso Natura geeft aan hoezeer wij ons als marktleider verbonden weten met het ontwikkelen van karton voor drankenverpakkingen waarvoor zo efficiënt mogelijk materiaal wordt ingezet, waarvan de ecologische voetafdruk minimaal is, en dat als verpakking excellent presteert”, zegt Vesa Simola, SVP Liquid and Food Service Board bij Stora Enso.

Wezenlijk lichter karton

storaenso-logoAls voor de productie minder grondstoffen nodig zijn, verloopt het proces effectiever en wordt efficiënter gebruik gemaakt van energie. Dat zorgt ervoor dat er een minder zware ecologische voetafdruk wordt achtergelaten. Stora Enso heeft de afgelopen decennia voortdurend gewerkt aan het verminderen van het basisgewicht van drankenverpakkingen. Daardoor is het karton vandaag de dag substantieel lichter dan voorheen, terwijl de technische prestaties zijn verbeterd. “Dankzij deze ontwikkelingen en de expertise die in die jaren is opgebouwd, wordt bij de productie van ons meerlaags karton op basis van drie pulpcomponenten al zeer doelmatig omgegaan met grondstoffen. En juist daarom ben ik bijzonder trots op deze stap voorwaarts. Net als op het feit dat wij in staat zijn in deze markt, waar hoge eisen worden gesteld, zowel onze klanten als merkeigenaren te ondersteunen bij het halen van hun doelen op milieugebied”, zegt Simola.

Met karton met een lager gewicht kunnen merkeigenaren voldoen aan EU-vereisten, die tot doel hebben de impact van verpakkingen en verpakkingsafval op het milieu te verminderen. Doelmatig omgaan met materiaal draagt ook bij tot kostenbesparingen. Zowel wat het materaal zelf betreft, als wat betreft transportkosten en milieuheffingen.

Nieuwe technologie voor betere eigenschappen karton

Dat de kwaliteit van Stora Enso Natura verbeterd is, is mede mogelijk gemaakt door een investering van 45 miljoen euro in Karton Machine 4 in de fabriek van Stora Enso in Imatra (Finland) in de jaren 2008 en 2009. Er zijn verbeteringen aangebracht in de natpartij, de perspartij en aan de kalander.

“Vragen van klanten zijn altijd de drijvende kracht geweest achter onze inspanningen ons verder te ontwikkelen. Dankzij deze investering hebben wij onze positie als marktleider kunnen verstevigen en blijven wij de concurrentie voor”, zegt Simola. Het aanbod Stora Enso Natura omvat karton voor het verpakken van melk en zuivelproducten, sappen, thee, koffie, wijn en water. Bekende toepassingen in ‘non-food' zijn schoonmaakmiddelen, wasverzachters en persoonlijke verzorging. De belangrijkste markten zijn Europa en Azië.

Kijk voor meer informatie op www.storaenso.com.

Bron: Packdirect.com