HomeDossiersDuurzaamheid"Statiegeld voor PET niet eco-efficient"

“Statiegeld voor PET niet eco-efficient”

petUlphard Thoden van Velzen van Wageningen UR berekende hoeveel kleine PET-flessen er in Nederland op de markt zijn en hoe ze qua kosten van inzameling en hergebruik presteren ten opzichte van de ‘grote broer' die via een statiegeldsysteem wordt ingezameld.

Het Nederlandse statiegeldsysteem voor PET-flessen kost 53 miljoen euro per jaar. De meeste kosten zijn voor de winkelier en de producent van gebottelde dranken. “De kosten van bronscheiding kunnen ingeschat worden uit de vergoeding voor gemeenten (475 €/ton), de sorteervergoeding (circa 100 €/ton) en de kosten voor verkoop van het voorconcentraat. Bij PET zal er een kleine opbrengst zijn, maar voor andere producten juist kosten. Dus voor de kleine PET-flesjes zullen de kosten rond de 550 €/ton liggen.”

“Voor nascheiding schatten wij de kosten voor de afvalverwerker op 200-250 €/ton in en de sorteervergoeding op 110 €/ton en geen opbrengst, zodat het totaal op 310-360 €/ton zal uitkomen. Hieruit kunnen we de totale kosten van het Nedvang-systeem voor kleine PET-flesjes inschatten.” Uit de cijfers blijkt dat de systeemkosten van het statiegeldsysteem gelijk is aan grofweg 2,5 keer de nieuwprijs van PET en dat de systeemkosten voor kleine PET flesjes nog net onder de nieuwprijs van PET blijft.

Thoden van Velzen: “Het statiegeldsysteem is dus niet eco-efficient en het Nedvang-systeem kan dat zijn, mits de subjectieve beoordeling van het toepassingsniveau van de rPET voldoende gunstig uitpakt. Andere grote verschillen zijn dat er met het statiegeldsysteem 95% terug komt en met het Nedvang-systeem 66%.”

Bron: Verpakkingsmanagement/NVC