HomeNieuwsBedrijven en personenRAB Robotics Safety Mark voor Robertpack

RAB Robotics Safety Mark voor Robertpack

robertpack-rab

Onlangs heeft Robertpack het RAB Robotics Safety Mark uitgereikt gekregen. Het RAB Robotics Safety Mark is wereldwijd het eerste veiligheidskeurmerk voor de robotics industrie. Robertpack kreeg het keurmerk nadat ze door een onafhankelijke auditor grondig getoetst werd op de toepassing van de strenge machinerichtlijnen en –normen. Het RAB Safety Mark is een initiatief van de Robotics Association Benelux (RAB). De RAB is een branchevereniging die zich inzet voor het verbeteren van het imago en de toepassing van industriële robots.

robertpack-rab-logoTijdens de oprichting van de RAB in september 2007 waren de aanwezige leden het er unaniem over eens: de branche zou zich moeten sterk maken voor de veiligheid; want helaas bleek het een feit dat een aantal ondernemers robotinstallaties relatief goedkoop aanbieden en dus besparen op fundamentele maatregelen ten aanzien van machineveiligheid. Dit is illegaal en kan leiden tot ernstige ongelukken.

De branchevereniging heeft daarom veel kennis en energie gestopt in het belangrijkste speerpunt met betrekking tot veiligheid: het RAB Robotics Safety Mark. Een speciale keurmerk commissie heeft in nauwe samenwerking met een onafhankelijk technisch adviesbureau requirements opgesteld die gebruikt worden voor het toetsen van het RAB lid op veiligheid. Deze requirements toetsen in principe de handhaving door het RAB lid van de bestaande (en vanaf einde 2009 nieuwe) machinerichtlijnen en – normen (NEN-EN-ISO-CD/TR-SIL-PL, etc.).

Het keurmerk is twee jaar geldig, daarna wordt een bedrijf opnieuw getoetst door een onafhankelijke auditor.

Kijk voor meer informatie op www.robertpack.nl.