Home Nieuws NVC Leerstoel Packaging Design and Management bij Impress

NVC Leerstoel Packaging Design and Management bij Impress

impress-nvc-klHet vak verpakken is zo gewild, dat er een tekort dreigt aan geschikte onderzoeksvragen vanuit het bedrijfsleven. Dit was de belangrijkste conclusie van de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Programmaraad van de NVC Leerstoel Packaging Design and Management die op 3 februari plaatsvond. Gastheer van deze meeting was Impress BV in Deventer, een productielocatie waar per jaar meer dan een miljard blikken geproduceerd worden voor de voedingsmiddelen-, de verf- en de cosmetica-industrie (zie foto).

De leerstoel wordt bekleed door prof.dr.ir. Roland ten Klooster en vanuit het NVC-verenigingsbureau ondersteund door ir. Ger Standhardt, manager NVC Kennisontwikkeling en projecten. Extra financiële ondersteuning wordt verleend door twaalf NVC-lidbedrijven. Zij hebben zitting in de Programmaraad en zijn ook nauw betrokken bij de onderzoeks- en onderwijsprogrammering van de leerstoel. Het gaat voorspoedig met de leerstoel, zowel in aantallen studenten gerekend als in de kwaliteit van het geleverde onderzoek. Daarbij is het vorig jaar gelukt de financiering minimaal tot het jaar 2013 weer rond te krijgen; de komende jaren zullen dus honderden studenten van de Universiteit Twente op het hoogste niveau in contact komen met en kennis opdoen over het verpakken.

Zoals gesteld, dreigt door deze toestroom nu zelfs een tekort aan interessante onderzoeksopdrachten vanuit het bedrijfsleven. NVC-lidbedrijven en andere geïnteresseerden worden dan ook nadrukkelijk gevraagd de kansen te grijpen en zich te melden bij Ger Standhardt van het NVC.

Bron: NVC