HomeDossiersDuurzaamheidNetwerk Duurzaam Verpakken van start

Netwerk Duurzaam Verpakken van start

nvc-netwerk-duurzaam-verpakken

Op 1 juli 2010 is het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) samen met Partners for Innovation en Agentschap NL het Netwerk Duurzaam Verpakken gestart. Dit netwerk heeft tot doel om vooral MKB bedrijven in de gehele keten te stimuleren en ondersteunen bij het duurzaam innoveren en optimaliseren van het verpakken (verpakkingen en verpakkingsprocessen).

Duurzaam Verpakken staat voor het integreren van milieuaspecten bij het ontwerp van een product/verpakkingscombinatie. Dit betekent dat er naast marketing, economische, technische criteria ook rekening gehouden wordt met milieucriteria. Duurzaam verpakken verbetert de kwaliteitsbeleving van producten, leidt tot kostenbesparing, helpt bij het voldoen aan wetgeving én levert milieuwinst op.

Dit wordt bereikt door een netwerk op te bouwen van ketenpartners, waaronder: retailers, merkfabrikanten, leveranciers van verpakkingen, machines en grondstoffen, ontwerpers. In dit ketenverband wordt gezocht naar de ideale product/verpakkingscombinatie met de hoogste milieueffectiviteit, ofwel het verpakkingssysteem dat het meeste toegevoegde waarde in de keten en de minste milieubelasting oplevert.

In het kader van dit netwerk worden door het NVC netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij duurzaam verpakking vanuit verschillende marktsegmenten bekeken wordt.

netwerk-duurzaam-verpakken-logo

Kijk voor meer informatie op www.nvc.nl.