HomeNieuwsVerpakkingenMondi test digitale watermerken voor het efficiënter scheiden van afval

Mondi test digitale watermerken voor het efficiënter scheiden van afval

Mondi, een wereldleider op het gebied van verpakkingen en papier, heeft de handen ineengeslagen met AIM, de European Brands Association, en andere partners in de waardeketen om de haalbaarheid van digitale watermerken voor het op grote schaal sorteren van afval aantoonbaar te maken. Het HolyGrail 2.0-initiatief heeft als ambitieus doel vast te stellen of deze baanbrekende digitale technologie het mogelijk maakt om een betere sortering en hogere recyclingpercentages te genereren en daardoor bij te dragen aan een betere circulaire economie in de EU.

Mondi was medeoprichter van het oorspronkelijke pioniersproject HolyGrail, gefaciliteerd door de Ellen MacArthur foundation. Momenteel werken meer dan 85 partners in de waardeketen samen om dit concept te verfijnen en te commercialiseren, waarbij Mondi deze innovatieve technologie actief blijft testen.

Door voor het blote oog niet waarneembare watermerken in postzegelformaat op verpakkingen aan te brengen is het mogelijk om het materiaal effectief in specifieke afvalstromen te sorteren. Conventionele sensortechnologieën (bijv. infraroodspectroscopie) kunnen de verpakkingen die bestaan uit meerdere kunststoffen niet betrouwbaar identificeren, welke dan vervolgens het recycle-proces van monomaterialen kunnen verontreinigen. Met deze revolutionaire technologie is het mogelijk om materialen nauwkeuriger te scheiden en nieuwe afvalstromen te genereren die vervolgens met verbeterde recycling-technologieën kunnen worden gerecycled. Deze digitale watermerken bieden echter ook andere mogelijkheden; consumenten kunnen bijvoorbeeld met behulp van een smartphone-app details over de verpakking en de manier waarop deze moet worden gerecycled terugvinden en merkeigenaren kunnen ook andere productspecifieke informatie toevoegen.

Mondi speelde al vanaf het begin een belangrijke rol bij dit project. Graeme Smith, hoofd Product Sustainability bij Mondi Flexible Packaging & Engineered Materials, verklaart: “Als lid van de New Plastics Economy van de Ellen MacArthur foundation maakten we deel uit van het eerste team dat het pioniersproject HolyGrail in het leven heeft geroepen. Bij Mondi vinden we dat verpakkingen door hun ontwerp duurzaam moeten zijn en zien er de noodzaak van in dat het sorteren en scheiden van verpakkingsafval, als onderdeel van een circulaire economie, moet worden verbeterd. Digitale watermerken hebben de potentie om dit te realiseren. Een verbeterde recycling verhoogt de waarde van verpakkingsafval, draagt bij aan hogere verzamelpercentages en maakt het tot een waardevolle commerciële hulpbron voor de toekomst.”

Naarmate HolyGrail 2.0 zich ver zal ontwikkelen bevindt Mondi zich in een uitstekende positie om bij te dragen aan het succes middels het valideren van digitale watermerken met partners in de waardeketen. In de nabije toekomst zullen we grootschalige industriële testen met belangrijke klanten uitvoeren.

www.mondigroup.com