HomeNieuwsVerpakkingenKIDV publiceert factsheet over claims op verpakkingen

KIDV publiceert factsheet over claims op verpakkingen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert de Factsheet Milieuclaims met een beschrijving van de wettelijke kaders voor deze claims. Wanneer kan je een ‘duurzame' claim gebruiken en wanneer wordt deze ten onrechte gesteld en kan dit misleidend zijn voor de consument?

De Stichting Reclame Code (SRC) definieert milieuclaims als ‘alle reclame-uitingen waarin impliciet of expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan de productie, distributie, consumptie of afvalverwerking van goederen of diensten’, waaronder dus verpakkingsmaterialen. Het is echter niet altijd duidelijk welke claims zijn toegestaan en welke niet, bijvoorbeeld omdat deze misleidend zijn. Daarom moeten (milieu)claims altijd van geval tot geval en in hun specifieke context worden beoordeeld.

In het eerste deel van de KIDV-factsheet worden de belangrijkste bronnen uit het wettelijk kader beschreven. Het verbod tot misleidende en andere niet-toegestane uitingen is vastgelegd in verschillende (juridische) bronnen. Hieronder vallen niet alleen Europese en nationale wetgeving, maar ook afspraken over zelfregulering (bijvoorbeeld reclamecodes en normeringen). In het tweede deel staat negen voorbeelden van veel voorkomende claims, onder meer over recyclebaarheid, circulariteit, composteerbaarheid en het gebruik van duurzame materialen. Waar mogelijk wordt verwezen naar de toepasselijke wet- en regelgeving.

Download Factsheet Milieuclaims