HomeNieuwsFotoreportage jaarvergadering NVC 2009

Fotoreportage jaarvergadering NVC 2009

nvc-1

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC), de enige ketenvereniging in Nederland op het gebied van verpakken, is steeds weer het fysieke trefpunt van en voor de verpakkingsketen. De opkomst bij de Algemene Ledenvergadering, welke gisteren werd gehouden bij ING Haagse Poort te Den Haag, was zeer hoog. Wellicht kwam dit mede door het thema van de bijeenkomst: ‘Alleen met kennis uit de crisis’.

Klik hier voor de fotoreportage…

nvc“Er is kennis van zaken nodig om uit de crisis te komen. Kennis om de kansen te identificeren en te benutten. Kennis om de bedreigingen te onderkennen en neutraliseren. Een vereniging als het NVC is daarbij onmisbaar. Ze staat iets verder van de directe bedrijfsproblematiek af en kan verder kijken dan de dag van morgen. Verder is een collectief van ruim vijfhonderdvijftig bedrijven en veertienduizend contactpersonen beter in staat de toekomst te duiden dan iedere onderneming voor zich, hoe groot ook.” Met deze woorden opende Peter van der Knaap, voorzitter van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) het openbare deel van de jaarvergadering van de vereniging. Gastheer van de bijeenkomst was ING Haagse Poort te Den Haag.

Peter-Jan Bentein, directeur ING Lease Nederland, gaf aan hoeveel kennis zijn onderneming bezit om de financiering op het gebied van verpakken makkelijker te maken, juist in tijden waar geldt: ‘Cash is King’. Bentein: “Het leasen van bijvoorbeeld verpakkingsmachines is een goed instrument, waarbij de cash kan worden vrijgehouden voor de financiering van het werkkapitaal.” Bentein overhandigde het eerste exemplaar van de ING-studie ‘Innovatie cruciaal in foodverpakking’ aan de NVC-voorzitter. Het rapport is bij ING en bij NVC op te vragen.

De derde presentatie was van prof.dr Hans Dirken, Eur Ing. Hij nam afscheid als gecommitteerde van de Examenkamer, belast met het toezicht op de examens NVC Verpakkingskundige. Dirken heeft tevens aan de wieg gestaan van de inmiddels zeer succesvolle NVC Leerstoel Packaging Design and Management aan de Universiteit Twente. In 2009 hebben vijftig professionals in het bedrijfsleven hun diploma NVC Verpakkingskundige I of II behaald, terwijl deze maand de honderdste afstudeerder aan de NVC Leerstoel in Twente kon worden genoteerd. De leerstoel wordt door het NVC met een extra inspanning van een twaalftal NVC-lidbedrijven gefinancierd.

Dirken wees in dit kader op het toenemend belang van verpakken voor de retail: “Het grootwinkelbedrijf is met het concept van zelfbediening een grote aanjager van het verpakken.” Dat schept echter ook verplichtingen om een bijdrage te leveren aan de verdere kennisopbouw in Nederland als het om goed verpakken gaat, bijvoorbeeld door participatie in de NVC Leerstoel en door meer medewerkers op te leiden tot NVC Verpakkingskundige. Dirken: “Er liggen hier voor het grootwinkelbedrijf zeer interessante kansen – en misschien wel verplichtingen.”

Klik hier voor de fotoreportage…

nvc-2

Kijk voor meer informatie op www.nvc.nl.