HomeNieuwsBedrijven en personenEPV geeft belangrijke impuls aan certificering houten verpakkingen in Nederland

EPV geeft belangrijke impuls aan certificering houten verpakkingen in Nederland

epv-logoOnlangs vond het door EPV en Stichting Probos georganiseerde seminar Gebruik aantoonbaar duurzaam hout plaats. Peter Rikken, voorzitter van de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), opende het seminar.

Onder de noemer van het beleidsplan Houten verpakkingen: een bewuste keuze! werd de EPV-gedragscode met Chain of Custody (CoC)-paragraaf gelanceerd. Vóór het einde van 2011 een CoC-Certificaat verwerven: een streven waar alle leden van de branchevereniging zich achter hebben geschaard. Met een CoC-Certificaat van onder meer de keurmerken FSC en/of PEFC kunnen leden van de EPV bewijzen dat ze gebruik maken van hout dat afkomstig is uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen. De EPV loopt met dit initiatief voorop in de branche om het aandeel gecertificeerd hout in houten verpakkingen substantieel te verhogen.

Tijdens het seminar kwamen sprekers uit diverse invalshoeken aan het woord, waaronder de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven. Tjitske IJpma sprak namens het Ministerie van VROM (Directie Duurzaam Produceren) over de visie van de overheid om duurzaam met hout om te gaan en ging in op het Duurzaam Inkoopbeleid. Zij feliciteerde de EPV met haar initiatief: “Ik word er heel blij van als ik dit hoor. Het is geweldig dat er zoveel draagvlak is om voorop te lopen als het gaat om verduurzaming van de houtketen!”

Vervolgens sprak Patrick Jansen, directeur van Stichting Probos, over het nut en de noodzaak van CoC-Certificering. Ook werd inzicht gegeven in hoeverre de verschillende schakels in de houtketen al CoC-gecertificeerd zijn. Aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout kan alleen geleverd worden door een CoC-gecertificeerde houtleveranciers. Elk bedrijf in de keten dient CoC-gecertificeerd te zijn: organiseer de keten dus! De heer Jansen benadrukte overigens dat het behalen van een CoC-Certificaat niet betekent dat enkel en alleen met gecertificeerd hout dient te worden gewerkt. De klant zal er in de toekomst wel steeds meer naar gaan vragen. “De EPV is hiermee een koploper in de branche.”

Michael Dickstein, manager Communicatie en Public Affairs van Heineken Nederland, ging in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de rol van Heineken als prominent gebruiker van houten verpakkingen. “Met betrekking tot duurzaamheid en houten verpakkingen is het voor Heineken zeer belangrijk is dat pallets aantoonbaar duurzaam geproduceerd zijn; dat vraagt Heineken ook van haar toeleveranciers.” Heineken wil de impact op het milieu verminderen door de CO2-uitstoot van Heineken terug te brengen. “Daarbij kijkt Heineken naar de hele keten en de klant kijkt naar Heineken. Gecertificeerde houten pallets passen in het duurzaamheidsbeleid van Heineken.”

Jurgen Kemps, algemeen directeur van Emballage Industrie en Houthandel Dongen BV en tevens EPV-bestuurslid, nam de genodigden tenslotte mee in de verwerving van een CoCCertificaat. De keuze voor CoC-Certificaat werd gestimuleerd door het belang van MVO, de steun van branchevereniging EPV en natuurlijk vooral de vraag uit de markt. Aangezien de interne organisatie van Dongen BV al ingesteld was op de fytosanitaire standaard ISPM 15 door registratie via SMHV, waren relatief weinig aanpassingen nodig voor het verkrijgen van het CoC-Certificaat.

Met het beleidsplan Houten verpakkingen: een bewuste keuze! geeft de EPV een zeer belangrijke impuls aan het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in Nederland!