HomeNieuwsDNHK: Duitse verpakkingsverklaring voor 2009 op tijd indienen

DNHK: Duitse verpakkingsverklaring voor 2009 op tijd indienen

Ondernemingen die in Duitsland actief zijn, moeten t/m 1 mei 2010 de hoeveelheid verpakkingen laten registreren die zij in 2009 naar het buurland hebben geëxporteerd. Hierop maakt de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in Den Haag attent. Voor de registratie dienen ondernemingen een zo genoemde Vollständigkeitserklärung (VE) bij de Duitse KvK (Industrie- und Handelskammer) af te geven.

Deze verklaring is alleen verplicht voor ondernemingen die op basis van de Duitse verpakkingsverordening een licentie bij een duaal systeem hebben en een grote hoeveelheid verpakkingen naar Duitsland exporteren.

Volgens de Duitse verpakkingsverordening zijn exporteurs verplicht zich aan te sluiten bij een Duits duaal systeem zodra zij zelf gevulde verkoopverpakkingen in omloop brengen, die uiteindelijk bij de particuliere eindverbruiker terechtkomen. De VE moet echter pas worden ingediend wanneer een onderneming meer dan 80 ton glas, 50 ton papier of 30 ton plastic, blik of aluminium naar Duitsland exporteert.

De complete afhandeling gebeurt via het online portaal van de Duitse KvK. Via de link www.ihk-ve-register.de kunnen bedrijven zich registreren en vervolgens de VE elektronisch opstellen. “Voor Nederland is de Südwestfälische IHK in Hagen verantwoordelijk”, zegt Gianna Corbelli van de DNHK. “Voor vragen kunnen ondernemers echter ook direct bij de DNHK terecht. Wij werken nauw samen met de IHK om Nederlandse bedrijven bij de opstelling en procedure van de verklaring zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Na het opstellen van de verklaring via het online portaal dient een accountant, belastingadviseur of beëdigde expert deze te controleren en door middel van een elektronische handtekening te ondertekenen. “De elektronische signatuur heeft vroeger enkele problemen veroorzaakt, omdat niet alle Nederlandse accountants over een dergelijke handtekening beschikken”, aldus Corbelli. De DNHK adviseert daarom om dit vooraf met de desbetreffende accountant te bespreken.

Zodra de verklaring door de accountant is getekend, dient deze door het Nederlandse bedrijf via de website geüpload te worden. Vanaf 2 mei 2010 wordt op het Duitse webportaal een overzicht weergegeven van alle bedrijven die de VE hebben ingediend.

Klik hier voor meer informatie over de Duitse verpakkingsverordening.

Voor meer informatie:
Gianna Corbelli
Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK)
T (070) 311 41 58
www.dnhk.org
g.corbelli@dnhk.org