HomeDossiersDuurzaamheidDe combinatie van economie en ecologie voor een beter milieu

De combinatie van economie en ecologie voor een beter milieu

Het beter omgaan met onze voedingsbronnen en meer en betere recycling zijn cruciaal voor de toekomst van onze planeet, zo kwam naar voren in een hoorzitting in het Europees Parlement op 10 november. De hoorzitting werd georganiseerd door de commissie Industrie, onderzoek en energie. Aan de hoorzitting Financiën en klimaatverandering namen diverse deskundigen op het gebied van economie en klimaat deel.

“De uitdaging is om duurzame leefomstandigheden voor de toekomst te creëren”, zo liet vicevoorzitter Anni Podimata (S&D, EL) bij de opening van de zitting weten.

“Nieuw economisch model nodig”

De effecten van klimaatverandering, de opwarming van de aarde en de beperkte toegang tot natuurlijke bronnen leiden tot een toename van het aantal regionale conflicten en een verergering van de armoede, zo werd er gesteld. Er werd overeengekomen dat er een “nieuw economisch model” moet worden opgericht op basis van samenwerking tussen de publieke en de private sector. Op deze manier zouden nieuwe banen gecreëerd worden en de ongelijkheid bestreden worden.

Jacqueline McGlade, directeur van het Europees Milieuagentschap, liet weten dat “efficiëntere manieren van energieopwekking nodig zijn, net als nieuwe oplossingen voor het vervoer, efficiëntere steden en betere recycling. Het gaat om het investeren in technologieën en innovaties”.

Met het oog op de komende VN-klimaatconferentie in Kopenhagen lieten diverse sprekers weten dat “de geïndustrialiseerde landen de grootste verantwoordelijkheid om te handelen hebben”. Podimata: “De verantwoordelijkheid die we hebben voor de toekomstige generaties is enorm. Klimaatverandering vraagt om een mondiale oplossing. Dit vereist een bijdrage van een ieder, maar het is duidelijk dat het belangrijkste deel van de last moet worden gedragen door de ontwikkelde landen, omdat zij het meest hebben bijgedragen aan de klimaatverandering.”

Paul McCarthny in het Europees Parlement

Het Europees Parlement zal op 3 december een groot evenement organiseren over de opwarming van de aarde en het voedselbeleid. De voorzitter van het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) Rajendra K. Pachauri en milieuactivist Sir Paul McCartney zullen hierbij aanwezig zijn.

Bron: Europees Parlement