HomeDossiersDuurzaamheid"Composteerbare verpakkingen wel degelijk composteerbaar"

“Composteerbare verpakkingen wel degelijk composteerbaar”

De laatste tijd worden composteerbare verpakkingen nogal negatief in de schijnwerpers geplaatst. Sinds hun opkomst wordt immers de vraag gesteld of deze samen met het GFT-afval kunnen worden ingezameld en verwerkt. Om de meest recente stand van zaken te kennen, heeft Belgian BioPackaging (BBP) een studie uitgevoerd waarbij navraag werd gedaan naar de houding ten opzichte van de verwerking van composteerbare verpakkingen van alle Belgische installaties. Uit de studie bij 7 composteer- en 4 vergistingsinstallaties blijkt dat meer dan 80% van de installaties hier grotendeels positief tegenover staat. Bovendien bleek hier niemand uitgesproken tegen te zijn.

En dat bovenstaande installaties eigenlijk al ver staan, blijkt uit het feit dat de meeste GFT-verwerkende installaties vandaag reeds composteerbare inzamelzakken verwerken. De rest zal hiermee binnenkort starten. Bij het overgrote deel zijn de ervaringen positief.

Voor watPLA bekers betreft zitten we nog in een beginnend stadium dat toch veelbelovend lijkt. 40% van de installaties hebben reeds positieve ervaringen. Er dient wel gelet te worden op de zuiverheid van de ingezamelde bekers, maar dat mag in de toekomst geen probleem zijn. Naast composteerbare inzamelzakken en PLA bekers blijkt bovendien dat de helft van de installaties ook al andere composteerbare producten heeft verwerkt (PVOH, cellulose, papier,…). Ervaringen die tot dusver allemaal positief zijn.

Hoewel de beschikbare hoeveelheden composteerbare verpakkingen tot op vandaag beperkt blijven, wordt erkend dat dit een sterk groeiende markt is. We kunnen hierbij verwijzen naar een heel recente studie van Rabobank die zelfs stelt dat “afnemers, zoals voedingsmiddelenproducenten, retailers en consumenten meer bioplastics moeten afnemen en bereid zijn een hogere prijs te betalen”. De installaties schuiven enkele belangrijke opportuniteiten en uitdagingen naar voor. De grootste troeven van composteerbare verpakkingen zijn hun bron van inkomsten en hun rol als structuurmateriaal. Het grootste struikelblok blijft het behoud van de kwaliteit van het inkomend GFT-afval, waarbij de communicatie naar de burger toe een grote rol speelt. Maar dit kan zeer snel overbrugd worden.

Als besluit kunnen we dus stellen dat de nabije toekomst er positief uit ziet voor composteerbare verpakkingen. Deze gecertifieerde materialen zijn wel degelijk composteerbaar. We moeten alleen nog dat laatste stapje kunnen zetten waarbij de verwerkers en de aanbieders goed kunnen gaan samenwerken.

Belgian BioPackaging heeft als doel de promotie van composteerbare, biologisch afbreekbare of hernieuwbare producten, waarbij het begrip “composteerbaar” dient te worden begrepen in de zin van de norm EN 13432. Hiertoe wil BBP een netwerk van zowel Belgische als internationale actoren creëren die actief zijn op het vlak van composteerbare en biologisch afbreekbare verpakkingen, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun hernieuwbare oorsprong.

BBP vertegenwoordigt producenten van grondstoffen, converteerders, verpakkers en distributeurs van composteerbare en biologisch afbreekbare verpakkingen voor de Belgische markt, evenals laboratoria en onderzoeks- en ontwikkelingscentra binnen dit domein.

Kijk voor meer informatie op www.belgianbiopackaging.be of stuur een e-mail naar info@belgianbiopackaging.be.