HomeNieuwsBedrijven en personenBudelpack: co-packing opnieuw uitgevonden met respect voor het verleden

Budelpack: co-packing opnieuw uitgevonden met respect voor het verleden

budelpack-40-logo2011 is het jaar van het 40 jarig bestaan van Budelpack Poortvliet. Opgericht in 1971 is Budelpack in vier decennia uitgegroeid tot één van de grootste co-packers voor merkeigenaren in de markt voor FMCG produkten. Met een nederige opstart als kleine onderneming heeft Budelpack zich ontwikkeld tot een internationale onderneming die een verpakkingsservice levert aan multinationals. In 40 jaar tijd ging de ontwikkeling langs primair verpakken en secundair verpakken, ondertussen stevig bouwend aan marktleiderschap en internationale aanwezigheid.

Gedurende de laatste paar jaar heeft Budelpack als marktleider aan de grondlegging gestaan van het volledig opnieuw definiëren van de rol van de verpakkingsindustrie: heden ten dage wordt een sterk pro-actief beleid gevoerd waarbij investeringen in nieuwe verpakkingslijnen voor verpakkingsinnovaties worden gedaan nog vóórdat maar een order wordt geboekt. Deze fundamentele wijziging creëert een vergaande en diepgaande samenwerking en partnership met klanten en toeleveranciers, met een uitstekende aansluiting op de huidige snelle ontwikkeling van veranderende consumentenvoorkeuren. “Door het ontwikkelen en aanbieden van een aantal flexibele en creatieve verpakkingsoplossing en tegelijkertijd het aanbieden van de bijbehorende verpakkingscapaciteit, wordt merkeigenaren nu toegang geboden tot verpakkingsinnovaties tegen hele lage kosten, een laag risico en met een hoge speed to market”, zegt Managing Director Peter Nieuwkerk.

“We zijn er trots op dat we dit jubileum kunnen vieren, omdat we altijd naar de toekomst hebben gekeken vanuit het oogpunt van innoveren en verbeteren van onze dienstverlening, hetgeen de reden is dat we na 40 jaar nog steeds sterker en sterker worden”, zegt Nieuwkerk.

Om deze speciale gelegenheid te herdenken en zichtbaar te maken, heeft Budelpack een jubileum-logo ontwikkeld. Het huidige logo beeldt al een continue beweging uit waaruit innovatie en een voorwaartse beweging op te maken is. Het huidige logo is geactualiseerd tot een nieuw ‘limited edition' logo door extra nadruk te leggen op de klantgerichte benadering. De symboliek van mensenarmen die het produkt omhelzen staat gelijk aan het jarenlang zorgvuldig omgaan met en zorgen voor het produkt van Budelpack’s opdrachtgevers. Dit logo is ook terug te vinden in Budelpack’s slogan ‘Good things come in Budelpack packages'.

In 2011 zullen er diverse jubileum-gerelateerde activiteiten plaats vinden, te beginnen met de Budelpack Familiedag op 25 mei. Op deze dag zullen familieleden van Budelpack werknemers de gelegenheid krijgen om de diverse verpakkingsprocessen van dichtbij te bekijken. Het jubileumjaar zal worden afgesloten middels een groots evenement in week 40 (oktober) waarvan de details op dit moment nog even geheim blijven.

Het familiebedrijf Budelpack is één van Europa’s maatgevende dienstverleners op het gebied van contract-verpakking en innovatieve verpakkingsconcepten voor mondiale merkeigenaren. Met meer dan 100 werknemers ligt de focus op het primaire verpakken in geconditioneerde produktieruimtes, sinds de onderneming is opgericht in 1971.

Kijk voor meer informatie op www.budelpack.com.