HomeNieuws"Animo voor technische opleidingen neemt weer toe"

“Animo voor technische opleidingen neemt weer toe”

Bij Fontys Hogeschool Engineering groeit de instroom opnieuw ten opzichte van vorig jaar. Na een aantal jaren waarin technische opleidingen te kampen hadden met een daling in de aantallen aanmeldingen zien we nu een toenemende belangstelling voor het huidige aanbod van Fontys Hogeschool Engineering in Eindhoven. Sinds 2009 is de belangstelling voor het volgen van een technische opleiding bij Fontys Hogeschool Engineering in Eindhoven weer groeiende. Zowel bij de voltijdopleidingen alsook bij de deeltijdopleidingen is een opvallende instroomvergroting te zien.

Op dit moment wordt 12% groei t.o.v. de aanmeldcijfers van 2011 verwacht. Overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben er veel aan gedaan om het techniekbewustzijn te stimuleren. Fontys Hogeschool Engineering plukt nu de vruchten van de vele inspanningen die gedaan zijn om de belangstelling voor techniek weer onder de aandacht te brengen. Ook is er volop aandacht geschonken aan de samenwerking met de technische mbo's in de regio. Fontys Hogeschool Engineering biedt mbo'ers in het vierde jaar van hun studie de gelegenheid zich te oriënteren op het hbo-onderwijs door middel van het volgen van een zogeheten instapcursus, waarmee de mbo'er onder meer zijn wiskundekennis kan opfrissen. Veel mbo'ers vervolgen daarna hun technische hbo-opleiding bij Fontys.

Bron: Aandrijven & Besturen