HomeKennisbankMarktinformatieKIDV: Bedrijven kunnen tot 9 augustus reageren op SUP-richtlijn

KIDV: Bedrijven kunnen tot 9 augustus reageren op SUP-richtlijn

Bedrijven die met de SUP-richtlijn te maken krijgen, kunnen tot 9 augustus a.s. hun reactie geven op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de voorbereiding van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik, dat op 3 juli 2021 in werking treedt, en aan de bijbehorende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014. Dit betreft Europese regelgeving – de Single Use Plastics-richtlijn (SUP-richtlijn) – die ook in Nederland moet worden geïmplementeerd. Bedrijven die met deze regelgeving te maken krijgen, kunnen tot 9 augustus a.s. hun reactie geven op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

De SUP-richtlijn omvat een pakket aan maatregelen om het aandeel van wegwerpplastics in het zwerfafval en in zee (plastic soep) te verminderen. De maatregelen zijn gericht op kunststof producten die het meest worden gevonden op Europese stranden.

Het verminderen van kunststof producten in het zwerfafval zal door middel van de volgende maatregelen worden bereikt: minder gebruik van wegwerpproducten, marktrestrictie van bepaalde wegwerpproducten, producteisen aan flessen, markeringsvoorschriften op verpakkingen van wegwerpproducten, maatregelen om consumenten bewust te maken en inzamelingsdoelstellingen voor flessen. Ook omvat de richtlijn afspraken over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor de kosten van afvalinzameling, het opruimen van zwerfafval en bewustwordingsmaatregelen.

Nederland kiest voor een zogenoemde ‘zuivere’ implementatie van de SUP-richtlijn. Er is maar weinig ruimte om van de Europese maatregelen af te wijken. Alleen een verbod om drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik gratis te verstrekken (artikel 15d van het Besluit beheer verpakkingen 2014), is een Nederlandse invulling van de doelstelling uit de richtlijn om ‘on-the-go verpakkingen’ zoals drinkbekers en eenpersoonsvoedselverpakkingen significant te reduceren. Ten behoeve van de consumptiereductie worden ook nog andere maatregelen genomen. Deze maatregelen worden in het kader van het Plastic Pact nader verkend en met betrokken stakeholders afgestemd. Deze worden niet in wetgeving vastgelegd, maar moeten wel aan de Europese Commissie worden gerapporteerd (uiterlijk op 3 juli 2021).

U kunt tot en met 9 augustus 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt:

  • Producenten en importeurs van kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Het gaat specifiek om de volgende kunststofproducten: katoenen wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, ballonstokjes en ballonnen, maandverbanden, tampons, inbrenghulzen voor tampons, vochtige doekjes, tabaksproducten met filters, losse filters voor gebruik in combinatie met tabaksproducten, eenpersoonsvoedselverpakkingen, drinkbekers, drankverpakkingen en drankflessen incl. doppen en deksel van maximaal 3 liter, lichte plastic draagtassen, zakjes en wikkels.
  • Retailers van kunststofproducten voor eenmalig gebruik
  • Horecagelegenheden/take-away ondernemingen
  • Producenten en importeurs van producten gemaakt van oxo-degradeerbare kunststoffen
    Consumenten

In de richtlijn wordt ten aanzien van het verbod een uitzondering gemaakt voor het gebruik van rietjes, katoenen wattenstaafjes en drankverpakkingen voor medische doeleinden.

Meer weten over wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen? Het KIDV biedt een overzicht.

www.kidv.nl