HomeFoto van de dagOverheid dwingt statiegeld op blikjes af vanaf 1 januari 2023

Overheid dwingt statiegeld op blikjes af vanaf 1 januari 2023

De Inspectie Leefomgeving en Transport legt een voornemen tot last onder dwangsom (vLOD) op aan het Afvalfonds (AV) en 16 producenten en importeurs, waaronder supermarkten en blikproducenten. De ILT reageert hiermee op het bericht van het AV dat zij geen statiegeld gaan heffen op blikjes vanaf 1 januari 2023, terwijl dan juist de nieuwe wetgeving en verplichting ingaat op het heffen van dit statiegeld.

Op 17 juni heeft het Afvalfonds Verpakkingen (AV) namens het verpakkend bedrijfsleven laten weten dat zij niet kunnen voldoen aan de wettelijk vastgelegde datum van 31 december 2022 om een statiegeldsysteem voor blikjes in te voeren. Staatssecretaris Heijnen (IenW) heeft in een Kamerbrief laten weten dat de wettelijk vastgelegde invoeringsdatum voor het statiegeldsysteem voor blikjes op 31 december 2022 overeind blijft.

De ILT gaat handhaven, omdat de inspectie ervoor wil zorgen dat de nieuwe wet wordt nageleefd. Het bedrijfsleven geeft nu al aan hier niet aan te gaan voldoen en daarom legt de ILT de preventieve last op. Het totale bedrag aan dwangsommen voor de 17 betrokken partijen bedraagt ruim € 28 miljoen. Als na het bereiken van het maximale dwangsombedrag de overtreding nog steeds wordt begaan, zal de ILT een nieuwe dwangsom opleggen.

Lees verder