HomeNieuwsVerpakkingenAfvalfonds Verpakkingen vecht dwangsom statiegeld aan bij rechter

Afvalfonds Verpakkingen vecht dwangsom statiegeld aan bij rechter

Stichting Afvalfonds Verpakkingen en alle andere landelijk betrokken partijen zijn druk bezig met de voorbereidingen om op 1 april 2023 een landelijk dekkend, consumentvriendelijk statiegeldsysteem op blikjes in te voeren. Het Afvalfonds voelt zich als regisseur van de verpakkingsketen eindverantwoordelijk voor het welslagen van dit nieuwe systeem.

Het Afvalfonds en alle betrokken partijen zijn het aan de consument verplicht om in één keer een goed werkend en klantvriendelijk statiegeldsysteem te introduceren. Een systeem waarbij de consument in heel Nederland het betaalde statiegeld ook daadwerkelijk terug krijgt en daarover geen verwarring ontstaat.

Helaas kunnen wij dit op 31 december 2022 niet garanderen, hoe graag we dat ook zouden willen. Reden is onder meer de onzekerheid in levertijden van belangrijke apparatuur, zoals telmachines en sorteerlijnen en door schaarste in chips en elektronische elementen. En ook door mindere beschikbaarheid van architecten, aannemers en installateurs als gevolg van de krappe arbeidsmarkt.

Daarnaast is het landelijk IT-systeem – de ruggengraat van het landelijk statiegeldsysteem – pas eind maart 2023 gereed. Aanpassing van het IT-systeem voor statiegeld op blikjes kon pas beginnen in september 2022, toen de invoering van het nieuwe statiegeldsysteem op kleine PET-flessen was afgerond. Om een idee te geven over de schaalgrootte van dit proces: jaarlijks worden 2,5 miljard blikjes verkocht; naast jaarlijks 1,5 miljard kleine en grote PET-flessen met statiegeld.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vanwege de vertraging van drie maanden tot 1 april 2023 aan het Afvalfonds, producenten en importeurs een preventieve dwangsom van 28 miljoen euro opgelegd. Die gaat in als het statiegeldsysteem voor blikjes niet gereed is op 31 december 2022. Het Afvalfonds heeft de ILT gevraagd om de preventieve dwangsom op te schorten. Het ILT heeft dit verzoek afgewezen. Het Afvalfonds ziet zich daarom genoodzaakt om de dwangsom aan te vechten bij de Raad van State, zodat deze van tafel gaat. Het is aan de bestuursrechter om een oordeel te vellen in deze.

Tot slot, het Afvalfonds is groot voorstander van statiegeld op blikjes. Hiermee wordt zwerfafval verder teruggedrongen en waardevol materiaal teruggewonnen voor hergebruik. Zo wordt de verpakkingsketen steeds verder gesloten. Met als ultiem doel dat geen enkele verpakking meer verloren gaat als grondstof. Dit is beter voor het milieu en het klimaat.

www.afvalfondsverpakkingen.nl