HomeNieuws"Verpakkingenbelasting wordt afgeschaft"

“Verpakkingenbelasting wordt afgeschaft”

De verpakkingenbelasting wordt afgeschaft. Dat blijkt uit de Fiscale Agenda van staatssecretaris Weekers. De opbrengstvermindering wordt gecompenseerd door verhoging van het lage BTW tarief van 6 naar 8%.

Ook de lagere tarieven in de inkomstenbelasting worden gecompenseerd door verhoging van het lage BTW tarief. Er zit echter een addertje onder het gras. Het bedrijfsleven moet blijven voldoen aan de rapportageverplichtingen uit het Besluit Verpakkingen en moet de bijdrage aan het Afvalfonds (110 mln per jaar) om de doelstellingen rondom de mate van recycling van verpakkingsafval te kunnen behalen op een andere manier financieren.

De gemeenten ontvangen uit het Afvalfonds een vergoeding voor de gescheiden inzameling van het verpakkingsmateriaal. Bovendien wordt de zwerfafvalcampagne Nederland Schoon uit het Afvalfonds gefinancierd. We keren dus terug naar de situatie ,die bestond vóór 2008 met veel discussie over de naleving van het Verpakkingenconvenant en diverse semi-vrijwillige heffingen voor allerlei Stichtingen van het bedrijfsleven.

De behandeling van de afschaffing van de Verpakkingenbelasting komt pas in het eerste halfjaar van 2012 op de agenda van de Tweede Kamer. De Verpakkingenbelasting blijft dus ook in 2012 nog van kracht.

Klik hier voor de betreffende paragraaf uit de Fiscale Agenda van staatssecretaris Weekers.

Bron: Frugiventa
Foto: De Stentor