HomeNieuwsVan der Windt biedt verpakkingen volgens hoogste standaarden op gebied van hygiëne...

Van der Windt biedt verpakkingen volgens hoogste standaarden op gebied van hygiëne en kwaliteit

windt-logo-nieuwMet een glansrijk geslaagde BRC-IoP audit op 23 juni en een eveneens geslaagde ISO audit op 9 juli bewijst Van der Windt wederom dat zij hun zaken meer dan op orde hebben. Naast het feit dat certificeringen zoals bovengenoemd een must zijn om aan de hoge eisen van de hedendaagse groentesnijderijen, inpakstations en exporteurs van aardappelen, groenten en fruit in het algemeen te mogen leveren, werkt Van der Windt bovendien hard aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Eerder dit jaar – in januari –  werd reeds een notitie ‘Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid' uitgebracht. Om invulling te geven aan deze notitie, werd jl. 17 mei een meerjarige overeenkomst met Climate Neutral Group getekend. Deze overeenkomst betreft de compensatie van alle schadelijke broeikasgassen die Van der Windt Verpakking als autonome organisatie genereert. Hieronder vallen zaken als gas- en papierverbruik in de kantooromgeving, wagenpark, woon-werk verkeer en vliegreizen. Het elektriciteitsverbruik van Van der Windt was al geneutraliseerd door de keuze voor groene stroom.

Daarnaast zal de samenwerking tussen Climate Neutral Group en Van der Windt zich richten op verduurzaming van de organisatie en marktproposities van Van der Windt. Dit betreft met name bewustwordings- en energiereductieprogramma's en het aanbieden van duurzame, klimaatneutrale verpakkingsoplossingen; een verdere stap in het streven van Van der Windt om koploper in duurzaamheid te willen zijn. Parallel aan de verduurzaming van productie en distributie van conventionele verpakkingsmaterialen werkt van der Windt hard aan oplossingen op het gebied verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen. Ook de productie van bio-afbreekbare (composteerbare) verpakkingen is een speerpunt in het meerjarenplan van de in het Westland gesitueerde verpakkingsproducent.

Naast deze ontwikkelingen is Van der Windt ook voorbereid op mogelijke calamiteiten. In artikel 17 van de kaderverordering EG 1935/2004  worden eisen gesteld aan de traceerbaarheid van verpakkingen en disposables die bestemd zijn voor direct levensmiddelencontact. Vanuit de optiek van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit), die met de toezicht op naleving belast is, dienen bedrijven over traceerbaarheidssystemen en procedures te beschikken om alle relevante informatie één stap terug en één stap vooruit in de voortbrengingsketen vast te leggen. Bij een incident moet deze informatie per schakel binnen maximaal 4 uur beschikbaar zijn.

Om dit mogelijk te maken heeft Van der Windt Verpakking een calamiteitennummer geopend dat 24 uur/dag bereikbaar is. Tevens heeft Van der Windt een Tracking & Tracing nummer geïntroduceerd dat op omverpakkingen vermeld wordt. In haar geavanceerde informatiesysteem heeft Van der Windt alle benodigde informatie vastgelegd.

Om haar systemen en procedures te testen, heeft Van der Windt al een aantal jaren geleden (red. 2007) als een van de eersten vrijwillig geparticipeerd in een pilot van de VWA. De VWA heeft dit pilotproject opgezet om te kijken hoe bedrijven in de praktijk invulling kunnen geven aan deze problematiek. Aan deze pilot deden destijds 10 bedrijven en het NVC (Nederlands Verpakkingscentrum) mee. Deze bedrijven kregen bezoek van een controleur en een productdeskundige van de VWA die op basis van een uitgebreide checklist de systemen en procedures beoordeelden.

Inmiddels zijn alle procedures optimaal doorgetest en worden verbeteringen als een continue proces binnen de organisatie aangebracht. Naast verpakkingen, MVO, bio-basen verpakkingen mag u van Van der Windt oplossingen in de ruimste zin van het woord verwachten waarbij elke verpakker die voedingsmiddelen verpakt mag rekenen de hoogste standaarden op het gebied van hygiëne en kwaliteit.

De bedrijfs-slogan van Van der Windt luidt dan ook niet voor niets: “Van der Windt – Packaging Solutions and Services”.

Kijk voor meer informatie op www.vanderwindt.com.

Bron: AGF.nl