HomeNieuwsToezicht op verpakkingen door VROM Inspectie

Toezicht op verpakkingen door VROM Inspectie

vrom-inspectie-logoIn 2010 zou een benchmark onderzoek worden uitgevoerd waarbij gewichten en samenstelling van verpakkingen van verschillende merken van gelijksoortige artikelen met elkaar zouden worden vergeleken. In een tweetal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van producentenorganisaties, wetenschap, het RIVM en overheid is gebrainstormd over de mogelijkheid van het ontwikkelen van een benchmarkindicator. Dit blijkt een complexe aangelegenheid. Verschillende partijen waren van mening dat een benchmark op alleen de verpakking te beperkt is omdat alleen gefocust wordt op het product en niet op de gehele keten van het verpakte product (LCA analyse).

Naar aanleiding hiervan kiest de VROM Inspectie er voor in eerste instantie slechts een beperkte benchmark uit te voeren van eenvoudige verpakkingsproducten. Met deze benchmark wordt binnenkort gestart. De uitkomsten van de benchmark worden onder andere gebruikt bij de risicogestuurde handhaving van de VROM Inspectie. De benchmark is dan bedoeld om mogelijke ‘probleemverpakkingen' te detecteren. Vervolgens zal de VROM Inspectie toezichtbezoeken uitvoeren op mogelijke ‘achterblijvers'. Voor de te hanteren methodiek wordt momenteel door het RIVM gewerkt aan een protocol.

Separaat daarvan zullen in de maanden juni t/m september door de VROM Inspectie metingen uitgevoerd worden gericht op de mogelijke aanwezigheid (boven de toegestane norm) van zware metalen in verpakkingen. Allereerst zal een indicatieve XRF meting worden uitgevoerd. Vervolgens kan besloten worden tot een verdere representatieve analyse van verdachte verpakkingen. Dit blijkt uit correspondentie tussen VROM en het NVC.

Bron: NVC