HomeDossiersDuurzaamheidStart project duurzame houten verpakkingen

Start project duurzame houten verpakkingen

Met de lancering van de website www.duurzamehoutenverpakkingen.nu is Stichting Probos samen met de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) en de Faber Halbertsma Groep gestart het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout binnen de emballage- en palletindustrie te vergroten.

Binnen dit project worden zowel de producenten als de afnemers van houten verpakkingen voorgelicht over nut en noodzaak van certificering en het toepassen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.

Certificeren duurzaam bosbeheer

Certificeren van duurzaam bosbeheer en de handelsketen die het hout van bos tot eindproduct aflegt (Chain of Custody, CoC), zorgt er voor dat kopers van houten producten de garantie krijgen dat zij ook daadwerkelijk een product aanschaffen dat afkomstig is uit een goed beheerd bos. Door het kopen van deze gecertificeerde en dus aantoonbaar duurzaam geproduceerde producten, wordt direct bijgedragen aan het behoud en verantwoord beheer van bossen wereldwijd.

950.000 kubieke meter gezaagd hout

De emballage- en palletindustrie verbruiken circa 950.000 kubieke meter gezaagd hout, dat is  grotendeels naaldhout. Dit is ruim 37 procent van het verbruik van het gezaagde naald- en loofhout in Nederland. Een aanzienlijk deel van dit hout wordt betrokken uit bossen met een certificaat voor duurzaam bosbeheer, maar er zijn slechts, en pas sinds kort, twee producenten van houten verpakkingen CoC gecertificeerd in Nederland. Dit terwijl de vraag naar gecertificeerd hout snel toeneemt. Het duurzaam inkoopbeleid van de verschillende overheden; het grote aantal convenanten dat de afgelopen tijd met grote opdrachtgevers is afgesloten voor het gebruik van duurzaam geproduceerd hout en de algemene trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maken de roep naar gecertificeerd hout alleen maar luider. Ook binnen de emballage- en palletindustrie.

Met dit project wil Probos een doorbraak teweegbrengen voor het toepassen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout binnen houten verpakkingen en daarmee goed bosbeheer stimuleren.
Er worden daarom verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het symposium ‘Nut en noodzaak van de inkoop van duurzaam geproduceerde houten verpakkingen'.

Kijk voor meer informatie op www.duurzamehoutenverpakkingen.nu.

Bron: Logistiek.nl