HomeNieuwsBedrijven en personenSt-Luc labels&packaging scoort opnieuw met ISO- & BRC/IoP certificaat

St-Luc labels&packaging scoort opnieuw met ISO- & BRC/IoP certificaat

Met veel trots informeert St-Luc labels&packaging u dat het ISO 9001-BRC/IoP kwaliteitscertificaat opnieuw werd verlengd tot 2014. St-Luc labels&packaging bezit sinds 2005 het ISO-9001-kwaliteitslabel. Dit label is een erkenning van de professionele manier van werken en stelt St-Luc bovendien in staat om haar interne processen optimaal te beheren, op eventuele problemen te anticiperen en elke medewerker aan te zetten tot meer verantwoordelijkheid. Een interview met Jan Simoens, ervaren BRC/IoP auditor bij Bureau Veritas, en Fanny Dhondt, Managing Director bij St-Luc.

Schetst u kort even wat u eind maart bij St-Luc heeft gedaan?

Jan Simoens: “Ik ben aangesteld om bij St-Luc labels&packaging een ISO- & BRC/IoP certificatieaudit uit te voeren. Dit houdt in dat ik naga of het bedrijf aan alle criteria van de normen voldoet. De ISO 9001 norm is een kwaliteitsborgingnorm die een algemeen werkkader schetst waaraan een bedrijf moet voldoen (organisatorisch en technisch) om de eindklant de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen.”

Fanny Dhondt: “De BRC/IoP is een norm die zowel kwaliteits- als hygiënecriteria oplegt waaraan voldaan moet worden. Het behalen ervan is een bevestiging van een zeer klantgerichte aanpak.”

Wat is uw opinie over de evolutie van het ISO- & BRC-luik binnen onze drukkerij?

Jan Simoens: “Naar mijn gevoel heeft de organisatie van bij het begin veel belang gehecht aan het HR-luik. Zoals het bedrijf sterk is gegroeid tot een volwaardige KMO, is ook de organisatie in de loop der jaren geëvolueerd met de aanstelling van teamleiders en productieverantwoordelijken. Deze structuur helpt om iedereen in het bedrijf in het continu verbeterproces te betrekken.”

Fanny Dhondt: “Er is steeds geïnvesteerd in moderne machines die flexibel kunnen inspelen op de wensen van de klant. Bovendien zijn klantgerichtheid, continuïteit en steeds willen verbeteren sterk terug te vinden in onze organisatie als pijlers van ons kwaliteitsbeleid. Er wordt veel belang gehecht aan het preventieve karakter in het opsporen van eventuele fouten in een vroeg stadium. Tenslotte wordt met de invoering van CERM -een intern softwareprogramma- de trend verder gezet om gegevens te verzamelen om een duidelijke beslissingsbasis te hebben.”

Jan Simoens: “We kunnen dus stellen dat St-Luc continu aandacht heeft voor haar integrale kwaliteitszorg.”

Wat vindt u van de betrokkenheid van de St-Luc directie in het ISO-gebeuren?

Jan Simoens: “De directie is van fundamenteel belang voor het slagen van een kwaliteitsbeleid. Door de directie wordt het belang van goede kwaliteit en hoogstaande hygiëne actueler ingeschat dan ooit. Vandaar dat het invoeren en op peil houden van het voldoen aan de normen zo belangrijk is, zowel op het vlak van investeren in machines en informatica, als het betrekken van de ganse staf bij het realiseren van de taken. Wij als auditors zien dat dit een algemene trend is in de markt; ieder op zijn manier probeert dit doel te bereiken.”

Hoe tevreden bent u globaal gezien over de prestaties van St-Luc?

Jan Simoens: “Er zijn duidelijk heel wat inspanningen geleverd om aan beide normen te voldoen. De werkwijzen en regels werden degelijk ingevoerd. De uitvoering ervan behoort tot de dagelijkse activiteit. Bovendien worden verbetermogelijkheden aangegrepen als leerpunten. Voortdurende waakzaamheid is geboden om het ISO-certificaat te behouden. Sowieso is de invulling die St-Luc geeft aan de interpretatie van het voldoen aan de normen van een hoog niveau!”

Waar ziet u zelf, als ervaren auditor, een mogelijke uitdaging voor St-Luc in de toekomst?

Jan Simoens: “Er liggen uiteraard uitdagingen voor iedere betrokkene in het bedrijf zoals continuïteit, personeelsbetrokkenheid en –tevredenheid, klantgerichtheid zoals innovatie en tevredenheid.”

U weet dat wij in Microbox – het dochterbedrijf van St-Luc in Frankrijk – willen overgaan tot het high end risk level. Wat betekent dit voor onze klanten?

Jan Simoens: “BRC/IoP heeft 2 niveaus van criteria. De zogenaamde ‘low level' slaat op verpakkingsmateriaal dat niet rechtstreeks in contact komt met levensmiddelen, farmaceutische producten of cosmetica (bv. secundaire verpakking en etiketten). De ‘high risk level' heeft betrekking op verpakkingsmateriaal dat wél rechtstreeks in contact komt met levensmiddelen, farmaceutische producten of cosmetica. Het spreekt voor zich dat de eisen hoger liggen, vooral op het vlak van risicoanalyse, voldoen aan de wetgeving, procescontrole, productcontrole en hygiëneregels.”

Fanny Dhondt: “Voor onze klanten betekent dit een extra borging van de kwaliteit en een geruststelling dat het geleverde materiaal voldoet aan alle geldende regelgeving op het gebied van migratie en voedselveiligheid. Zeker in het huidige klimaat van voedselschandalen is het belangrijk dat St-Luc alvast de zorg van een voedselveilige verpakking bij onze klanten kan wegnemen. Op die manier wil St-Luc zich nog meer profileren als een betrouwbare partner voor zijn klanten.”

Welke garanties biedt een ISO- & BRC/IoP certificatie aan onze klanten?

Jan Simoens: “De certificatie geeft de klant de garantie dat een onafhankelijke partij (Bureau Veritas) nagaat of St-Luc voldoet aan de norm. Hierbij geeft het bureau de zekerheid dat St-Luc het nodige én voldoende gedaan heeft om hygiënische en kwaliteitsvolle producten af te leveren. Het resultaat van de audit bevestigt dat St-Luc het vertrouwen waard is!”

Kijk voor meer informatie op www.stluc.be.