Smart Vision Center (SVC), onderdeel van One of A Kind Technologies, kijkt terug op meerdere succesvolle projecten, waaronder de opdracht voor de Empty Can Inspectie. Voor de opdrachtgever was duidelijk wat er moest gebeuren: in de afvullijn voor babyvoeding mag een verpakking geen vreemde objecten of contaminatie bevatten wanneer deze gevuld wordt met melkpoeder.

“De vraag van de klant was helder en logisch. Iedereen wil dat voeding gegarandeerd veilig is. Er is daarom toenemende interesse voor het borgen van productiekwaliteit, vaak aangemoedigd door specifieke kwaliteitsafdelingen en -processen bij de producent. Doel van de producent is om klanttevredenheid te kunnen waarborgen. Wanneer er een waterdichte controle wordt geïnstalleerd, is zowel onze klant als de consument gerust gesteld”, aldus Martijn Blox, operationeel manager van SVC.

Bij een Empty Can Inspectie wil de klant zeker zijn van het gebruik van lege en schone blikken om zijn product in te verpakken. Om te verifiëren dat een blik leeg en schoon is moet er een visuele inspectie worden gedaan. Het is pas waterdicht als elke verpakking is gezien en elke inspectie betrouwbaar is, omdat deze op exact gelijke wijze verloopt.

“De uitstootactie wordt in drievoud gevalideerd. We meten of de uitstoter heeft bewogen, of het product op de uitstootbaan aanwezig is en stellen vast dat het product niet meer op de transportbaan voorbij komt. Op deze manier kan er worden gegarandeerd dat een foutief product niet ongewenst op de markt terecht komt. Daarmee worden gezondheidsrisico’s en klachten voorkomen en daar doen we het uiteindelijk allemaal voor”, aldus Martijn Blox.

www.oneofakindtechnologies.nl