HomeNieuwsRaad Nederlandse Detailhandel pleit voor afschaffing verpakkingenbelasting

Raad Nederlandse Detailhandel pleit voor afschaffing verpakkingenbelasting

rnd-logoDe Raad Nederlandse Detailhandel (RND) heeft in een brief aan de kabinetsinformateur gepleit voor het afschaffen van de verpakkingenbelasting. De beoogde resultaten, namelijk de reductie van verpakkingen, wordt door de verpakkingenbelasting niet behaald. Het invoeren van een belasting heeft geen effect op de wijze waarop wordt omgegaan met verpakkingen. Verpakkingen hebben ook een positief milieueffect, zoals het voorkomen van bederf of beschadiging van producten. Tevens dragen blisterverpakkingen bij aan het voorkomen van winkeldiefstal.

Maatregelen die bedrijven nemen ter reductie van verpakking of het zorgen voor milieuvriendelijke verpakkingen zullen in de toekomst worden voortgezet met of zonder verpakkingenbelasting. Deze maatregelen zijn een vast onderdeel van het MVO-beleid van ondernemingen.

De invoering van de verpakkingenbelasting heeft voor het bedrijfsleven vooral een extra administratieve last opgeleverd vanwege de complexe registratieverplichting die met de belasting gepaard gaat. Het feit dat de verpakkingenbelasting meer kost dan oplevert en slechts van toepassing is voor een gering aantal ondernemingen, pleit voor het spoedig afschaffen van deze belasting.