HomeNieuwsBedrijven en personenPacking Plus: nieuw ompakbedrijf voor een werkzame toekomst

Packing Plus: nieuw ompakbedrijf voor een werkzame toekomst

packaging-plusOmpakbedrijf Packing Plus ging op 23 april in business. De ‘plus' staat voor de bijzondere samenstelling van het personeelsbestand. Van de totaal 35 medewerkers heeft 80% afstand tot de arbeidsmarkt. Via het Werkgevers Servicepunt van de gemeente Dordrecht hebben verschillende mensen een arbeidscontract bij Packing Plus. Daarnaast zijn er vijf cliënten van het Leger des Heils werkzaam. Dit moeten er binnen één jaar twintig worden. Het managementteam staat onder leiding van de ondernemer Michiel van Vugt (57). “Packing Plus staat voor kwaliteit en levert flexibiliteit in handelingen”, aldus Van Vugt.

Vanaf 15 februari jl. is het team druk in de weer met de opstart van het bedrijf. Packing Plus is gespecialiseerd in het om- en verpakken, etikettering, montage en alle andere ‘handling' van goederen. Het coachen en begeleiden van de medewerkers heeft hoge prioriteit. Vooral het bewust maken dat ‘je ertoe doet’ en zelfs ‘onmisbaar’ bent zijn de belangrijkste eerste ontwikkelingen. De medewerkers vanuit het Werkgevers Servicepunt van de gemeente Dordrecht ontvangen bij aanvang een arbeidscontract. De cliënten van het Leger des Heils moeten eerst een proefperiode doorstaan. Na een interne opleiding van zes tot twaalf maanden (afhankelijk van het instromingsniveau) worden de medewerkers binnen Packing Plus op meer specialistische projecten ingezet. Daarmee groeit de werkervaring van de medewerkers. Daarnaast is er de mogelijkheid om medewerkers te detacheren. En zo ontstaat er weer ruimte voor nieuwe kandidaten. Inmiddels is de orderportefeuille en het magazijn goed gevuld.

Het bedrijf is opgezet met medewerking van het Leger des Heils en Start Foundation. De twee voorvechters voor meer kansen aan de onderkant arbeidsmarkt hebben hun krachten gebundeld om twintig sociale bedrijven op te zetten. Onder de werktitel ‘Werk voor iedereen' is het streven om binnen drie jaar zo’n driehonderd werkplekken te creëren voor mensen die moeite hebben om een arbeidsritme op te bouwen en vast te houden. Op deze manier worden mensen geholpen naar werk met professionele begeleiding. Doel is een betaalde baan voor iedereen, zodat zij weer een stap verder zijn in het meedoen in de samenleving.

Zowel het Leger des Heils als Start Foundation verstrekken een krediet aan Packing Plus. Packing Plus is na Pasta Puro (een pastaproductiebedrijf) de tweede sociale onderneming die het Leger des Heils en Start Foundation samen opzetten.

Bron: Dordrecht.net
Foto: Verpakken Totaal