HomeNieuwsObjectief meten van geureigenschappen papier en karton

Objectief meten van geureigenschappen papier en karton

kaho-logoGerecycleerd papier en karton spelen een belangrijke rol in de globale geureigenschappen van papier- en kartonverpakkingen voor de voedingsindustrie.Het produceren van geurarme en voedselveilige verpakkingsmaterialen staat volop in de belangstelling. Aanleiding hiertoe is de Europese Verordening 2023/2006, betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Dat meldt de website Engineeringnet.be.

In het Laboratorium voor Aromaonderzoek (KaHo Sint-Lieven, Gent) loopt momenteel een TETRA-project rond het thema ‘Karakterisering van de geur van (bedrukte) papier- en kartonverpakkingen bestemd voor de voedingsindustrie'. Daaruit bleek:

  • Kartonsoorten, voorzien van coatings zoals styreen-butadiëencoatings en andere polymeerstructuren, bleken onder invloed van diverse invloedsfactoren (warmte, solventen uit inkten en lakken, UV-straling, …) bepaalde vluchtige verbindingente kunnen vrijstellen, die na migratie de organoleptische kwaliteit van levensmiddelen danig kunnen beïnvloeden.
  • Verder kunnen bepaalde papiersoorten (o.a. etikettenpapier) voorzien zijn van glanzende toplagen, waarbij solventen worden aangewend, die in sterke mate kunnen migreren en bijgevolg off-flavours veroorzaken in het verpakt levensmiddel.
  • Het finaal geurgehalte van gerecycleerd karton is eveneens sterk afhankelijk van de aangewende grondstoffen en het productieproces. Een typisch voorbeeld van een off-flavour in gerecycleerd karton is de verhoogde aanwezigheid van boterzuur, die een kenmerkende ‘rioolachtige geur’ veroorzaakt in het eindproduct.
  • Naast de organoleptische beïnvloeding van levensmiddelen is ook de aanwezigheid van toxische verbindingen (restproducten van minerale oliën, foto-initiatoren) een belangrijk aandachtspunt. Om een gelijkaardige productkwaliteit te garanderen en de kans op off-flavours in verpakte levensmiddelen tot een absoluut minimum te beperken, is meer standaardisatie noodzakelijk, klinkt het.

Bron: FoodGate/Engineeringnet.be