HomeDossiersDuurzaamheidNieuwe verpakking van gerecycled plastic wordt beloond

Nieuwe verpakking van gerecycled plastic wordt beloond

Het Afvalfonds Verpakkingen introduceert de vernieuwde systematiek om verpakkingen van gerecycled plastic en goed recyclebare plastic verpakkingen aan te jagen. Het gaat om Tariefdifferentiatie 2.0, waarmee producenten en importeurs gestimuleerd worden om duurzame verpakkingsoplossingen te ontwikkelen.

“We hebben hard gewerkt aan deze systematiek waarmee we echt het verschil willen maken. Doordat we nu ook stimuleren om gerecycled plastic te gebruiken in nieuwe verpakkingen, wordt een belangrijke stap gezet om de kringloop van verpakkingen verder te sluiten. Het is een belangrijk onderdeel van onze ambitie richting 100% fossielvrije en circulaire verpakkingen in 2050, zodat deze geen schade meer toebrengen aan mens en milieu”, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds.

Tariefdifferentiatie houdt in dat producenten/importeurs verschillende tarieven aan het Afvalfonds betalen voor de inzameling en recycling van hun plastic verpakkingen, op basis van de duurzaamheidskenmerken van deze verpakkingen. Verpakkingen die gemaakt zijn van gerecycled plastic en/of goed recyclebaar zijn, krijgen met ingang van 1 januari 2024 een gunstiger tarief, terwijl verpakkingen met een lagere duurzaamheidsprestatie een hoger tarief hebben.

De vernieuwde tariefdifferentiatie is ontworpen om producenten en importeurs verder te stimuleren nog duurzamere verpakkingskeuzes te maken. Nederland is een van de eerste landen waar het gebruik van gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen beloond wordt. Hiermee willen we de vraag naar gerecycled plastic aanjagen, zodat de plasticketen verder gesloten wordt. Met Tariefdifferentiatie 2.0 zet het Afvalfonds een belangrijke stap richting een toekomst waarin plastic verpakkingen waardevolle grondstoffen blijven en het milieu niet belasten.

Herbruikbare verpakkingen zijn een belangrijke optie om verpakkingen duurzamer te maken. Daarom heeft dit een nadrukkelijke rol in de toekomstvisie van het Afvalfonds zoals vastgelegd in De Plastic Wijzer. Fabrikanten/importeurs betalen over herbruikbare verpakkingen het laagste tarief.

Ultiem doel van het Afvalfonds is te zorgen dat in 2050 alle plastic verpakkingen 100% fossielvrij en circulair zijn en geen schade meer toebrengen aan mens en milieu. In De Plastic Wijzer geeft het Afvalfonds concreet aan hoe we in de toekomst met plastic verpakkingen omgaan en wat er nodig is.

“Met de introductie van deze vernieuwde tariefdifferentiatie voor plastic verpakkingen zetten we een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie”, aldus Klein Lankhorst. “We weten dat herbruikbaarheid steeds belangrijker wordt. Met het lage tarief voor herbruikbare verpakkingen stimuleren we deze ontwikkeling waar kan. Reuse staat hoger op de ladder dan recycling en heeft daarom de toekomst.”

Tariefdifferentiatie 2.0 is een verfijning van het systeem dat het Afvalfonds sinds 2019 hanteert. Het nieuwe systeem maakt het voor bedrijven ook makkelijker om stapsgewijs hun verpakkingen te ‘perfectioneren’. Tariefdifferentiatie 2.0 stimuleert producenten hun verpakkingen stapsgewijs goed recyclebaar te maken. Door bijvoorbeeld wit of transparant plastic te gebruiken en vervolgens het etiket aan te passen of gerecycled plastic te gebruiken in de verpakking.

Tariefdifferentiatie is een krachtig instrument, dat ook zorgvuldig moet worden geïmplementeerd. Daarom is er nauw overleg geweest met belanghebbenden, zoals producenten, importeurs, recyclers en andere betrokken partijen, om ervoor te zorgen dat het systeem eerlijk, transparant en effectief is. Het Afvalfonds Verpakkingen zal de komende periode intensief samenwerken met de sector om ervoor te zorgen dat producenten en importeurs alle benodigde informatie hebben en ondersteuning krijgen om van de nieuwe tariefdifferentiatie gebruik te maken.

www.afvalfondsverpakkingen.nl