HomeNieuwsNanopanel zoekt mensen die meedenken over gebruik van nanotechnologie in verpakkingen

Nanopanel zoekt mensen die meedenken over gebruik van nanotechnologie in verpakkingen

nanopanel-logoVan persoonlijke medicijnen zonder bijwerkingen en zonnebrandcrème tegen UV-straling tot efficiënte waterfilters, milieuvriendelijke batterijen en nanocoatings op voedingsprocesapparatuur; dit zijn allemaal producten met nanotechnologie die de consument nu al bereiken. En dit is nog maar het begin. Nanotechnologie in de verpakking van voedsel, vlees maken met nanotechnologie? De Nederlandse regering wil graag dat de Nederlanders meedenken over het gebruik van nanotechnologie. Sinds februari kan dit onder andere in het Nanopanel op www.nanopanel.nl.

Deelnemers zijn geen deskundigen

Om mee te kunnen praten hoef je echt geen kenner, nerd of wetenschapper te zijn. Het gaat juist om de vraag wat jij vindt van zo´n nieuwe ontwikkeling. Neem de ontwikkeling van medische thuistests. Wetenschappers voorspellen dat die door nanotechnologie een hoge vlucht zal nemen. Maar vind je zo'n ontwikkeling ook nuttig? Iemand op het panel schreef: “Schoenmaker blijf bij je leest; laten we een medische diagnose vooral door iemand laten stellen die er verstand van heeft, een arts dus.”

Brede belangstelling

Er is een brede belangstelling voor de discussie. Zo geeft de helft van de deelnemers aan nog maar weinig te weten van nanotechnologie. En toch, na een korte toelichting blijkt dat bijna het gehele panel (meer dan 96%!) denkt nanotechnologie al eens gebruikt te hebben. Veel mensen in het panel verwachten veel van de mogelijkheden van nanotechnologie. Echter, ze willen ook dat er voldoende aandacht is voor problemen en risico's. Onderwerpen als privacy, duurzaamheid en risico-eigenschappen moeten daarom ook aandacht krijgen. Of zoals een panellid schreef over zonnecellen met nano: “Dit is een veelbelovende toepassing. Uiteraard geldt ook hier dat er een goede analyse gedaan moet worden om te kijken of het milieurendement over de hele linie beter is, en er moet onderzoek komen naar de risico's van de toegepaste nanodeeltjes.”

Twijfel over wenselijkheid

De reacties op www.nanopanel.nl komen vanuit verschillende invalshoeken. Zo betwijfelt men het probleem-oplossend vermogen van technologie. Iemand stelt: “We zijn nog lang niet goed in het verdelen van natuurlijke voorraden. Waar huidige problemen voor een groot deel veroorzaakt worden door slechte verdeling zal nanotechnologie geen oplossing bieden.” Een ander panellid schrijft over het voorlopig verbod dat het Europees Parlement wil op nanotechnologie in voedsel(productie): “Dit kan ook vernieuwing en innovatie tegenhouden. En, bestaand voedsel bevat vaak al van nature nanodeeltjes.” En zijn al die nieuwe toepassingen wel wenselijk? Waarom zou je een nanosensor nodig hebben als je gewoon je eigen zintuigen kan gebruiken? “Dus wat mij betreft geen versheidssensor op een melkpak, want daar heb ik mijn neus voor.” Zelfs de grenzen van nanotechnologie zijn niet veilig in het panel; want hoe klein moet het zijn, en valt genetische modificatie ook onder nanotechnologie? Zo komt in het Nanopanel een groot aantal aspecten van het gebruik van deze nieuwe technologie naar voren.

Iedereen kan deelnemen

Aan deze discussie kan iedereen bijdragen door zijn of haar gedachten met het panel te delen. Het Nanopanel staat voor iedereen open. Wat is nanotechnologie? Wat moet je er mee, hoe gaat het ons leven beïnvloeden en wat vind jij daarvan? Op www.nanopanel.nl kun je hier meer informatie en andere meningen over vinden. Praat ook mee met het Nanopanel door je aan te melden op www.nanopanel.nl.

Nanopodium

Het Nanopanel is mede mogelijk gemaakt door het Nanopodium (www.nanopodium.nl). Nanopodium is een initiatief van de onafhankelijke Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie. Het is een podium voor het uitwisselen van gedachten, meningen, ideeën en suggesties om met elkaar in gesprek te komen over kansen en bedreigingen van nanotechnologie voor individu en samenleving.

Kijk voor meer informatie op www.nanopanel.nl.