HomeDossiersDuurzaamheidMinister Verburg: "Etikettering dierenwelzijn zinvol instrument"

Minister Verburg: “Etikettering dierenwelzijn zinvol instrument”

“Etikettering en informatiecampagnes kunnen consumenten stimuleren tot het kopen van diervriendelijke producten”, aldus minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Etikettering van dierenwelzijn was één van de onderwerpen waarover de Landbouw- en Visserijraad heeft gesproken.

De Europese ministers van landbouw hebben een debat gevoerd over etikettering van dierenwelzijn naar aanleiding van een rapport dat de Europese Commissie in oktober 2009 hierover had uitgebracht

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zei in haar bijdrage dat etikettering en informatiecampagnes zinvolle instrumenten kunnen zijn om dierenwelzijn via het marktspoor te verbeteren. Verburg: “Etikettering en informatiecampagnes kunnen consumenten stimuleren tot het kopen van diervriendelijke producten. Het gaat daarbij om producten die tot stand zijn gekomen volgens niveaus die verder gaan dan de minimale Europese wettelijke eisen voor dierenwelzijn. Veehouders kunnen op deze manier marktkansen benutten en hun meerkosten terugverdienen.”

Verburg zei in de Raad dat Nederland het laatste jaar ervaring heeft opgedaan met etikettering van diervriendelijke producten. De Dierenbescherming heeft een sterrensysteem ontwikkeld. Producten die tot stand zijn gekomen volgens bovenwettelijke eisen voor dierenwelzijn krijgen op de verpakking een of meer sterren met het logo van de Dierenbescherming. Dit initiatief is een succes. De verkoop van deze producten stijgt fors. De grootste supermarktketen van Nederland heeft besloten dat vanaf 2011 alleen nog maar vers varkensvlees in de schappen ligt met een positieve waardering van de Dierenbescherming. “Deze trend is belangrijk voor dierenwelzijn en biedt eerlijke en goede marktkansen voor de veehouder”, aldus Verburg.

Verder vindt Verburg het belangrijk dat niet alleen wordt gekeken naar primaire producten, maar ook naar samenwerking in de gehele voedselketen.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Foto: Telegraaf