Home Dossiers Duurzaamheid KIDV publiceert recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen

KIDV publiceert recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert een recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen. Producenten en importeurs van verpakte producten en verpakkingen kunnen met de Recyclecheck relatief eenvoudig en snel beoordelen of een verpakking goed recyclebaar is, volgens de definitie die het KIDV hiervoor hanteert. Oók maakt het KIDV vandaag de uitkomsten bekend van een onderzoek naar recyclebare alternatieven voor laminaten. De rapportage geeft inzicht in de mogelijkheden om de laminaat verpakkingen in de toekomst beter geschikt te maken voor recycling.

De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom met twaalf vragen en achtergrondinformatie, aan de hand waarvan bedrijven kunnen bepalen of een verpakking – volgens de (aangescherpte) definitie van het KIDV – goed recyclebaar is. Volgens deze definitie kan een teruggewonnen grondstof worden gebruikt bij de productie van nieuwe verpakkingen of producten. De Recyclecheck geeft tekst en uitleg over onderdelen en toepassing van materialen die de recyclebaarheid van een verpakking beïnvloeden en over ontwikkelingen om verpakkingen beter recyclebaar te maken.

De Recyclecheck is van toepassing op flexibele kunststof verpakkingen die vrijkomen in het huishoudelijk afval, of stromen die daarop lijken; bijvoorbeeld afval uit horeca, kantoren, winkels en dienstverlenende bedrijven. Het KIDV heeft eerder al een Recyclecheck opgesteld voor vormvaste kunststof verpakkingen, waarvan binnenkort een update verschijnt. De Recyclecheck voor papier en karton is in ontwikkeling.

Vormvaste kunststoffen die als goed recyclebaar uit de KIDV Recyclecheck komen, komen in aanmerking voor tariefdifferentiatie bij het Afvalfonds Verpakkingen. Voor flexibele kunststoffen geldt dit niet.

www.kidv.nl