HomeDossiersDuurzaamheidKIDV gaat door als instituut voor én door bedrijfsleven

KIDV gaat door als instituut voor én door bedrijfsleven

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gaat door als instituut voor én door het bedrijfsleven. Dit werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Afvalfonds Verpakkingen op 17 januari bekend gemaakt door directeur Cees de Mol van Otterloo. De aandacht voor duurzaam verpakken bij bedrijven groeit, samen met de behoefte aan kennis en advies. Steeds meer bedrijven weten het KIDV te vinden. Daarom gaat het KIDV individuele bedrijven nog meer ondersteunen met praktische kennis en advies op maat, op basis van onderzoek, projecten en best cases uit de verpakkingsketen.

Het KIDV heeft de afgelopen vijf jaar veel kennis opgebouwd en een waardevolle bijdrage geleverd aan het verduurzamen van verpakkingen, en met de ondersteuning van branches bij het opstellen en toetsen van brancheverduurzamingsplannen. Dat vinden zowel het verpakkende bedrijfsleven, als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Tegelijkertijd heeft het ministerie van IenW geconcludeerd dat het vanuit de rol als wetgever en toezichthouder, niet passend is dat vertegenwoordigers van de Rijksoverheid zitting nemen in het bestuur van het KIDV. Dit was voor de VNG aanleiding om haar vertegenwoordiging in het KIDV-bestuur in heroverweging te nemen. Dit leidde tot het besluit om eveneens uit het bestuur te stappen.

Bij de groeiende aandacht voor duurzaam verpakken is het belangrijk dat bedrijven verdere stappen gaan zetten. Om daarbij weloverwogen keuzes te kunnen maken, is feitelijke kennis voor bedrijven onontbeerlijk, samen met kennis van andere schakels in de verpakkingsketen. Want hoe zorg je als bedrijf dat een goede verpakking ook een duurzame verpakking is? Daarom worden de werkzaamheden van het KIDV nog concreter en meer toegespitst op individuele bedrijven. De aanpak blijft gebaseerd op factbased kennis en samenwerking binnen de verpakkingsketen. Ook zal het KIDV een monitoringsrapportage opstellen van de resultaten van de eerste ronde brancheverduurzamingsplannen verpakken en branches uitnodigen om nieuwe plannen op te stellen voor de periode 2018 – 2022.

Het KIDV wordt gefinancierd door het verpakkende bedrijfsleven. De bestuursstructuur wordt zo ingericht dat het KIDV zijn positie zo zelfstandig mogelijk kan vervullen. Op die manier heeft het KIDV de grootste meerwaarde voor de verduurzaming van de verpakkingsketen en kunnen producenten en importeurs werk maken van de circulaire economie voor verpakkingsmateriaal.

www.kidv.nl