HomeDossiersDuurzaamheidKIDV en partners brengen visiedocument chemisch recyclen uit

KIDV en partners brengen visiedocument chemisch recyclen uit

Het Afvalfonds Verpakkingen (AFV), Nedvang en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceren het Visiedocument Chemische en Fysische Recycling. Hierin wordt toegelicht welke afwegingen worden gemaakt bij de beoordeling van chemische en fysische recyclingroutes.

Het visiedocument is leidend voor de wijze waarop in de komende jaren met recyclingbedrijven wordt samengewerkt. Het visiedocument wordt óók leidend om specifieke plastic verpakkingsafvalstromen als feedstock aan recyclingbedrijven beschikbaar te stellen.

Het visiedocument sluit aan bij de in het voorjaar gepubliceerde Plastic Wijzer van het Afvalfonds Verpakkingen, dat hierin laat zien hoe partijen binnen de plastic verpakkingsketen samen een bijdrage kunnen leveren aan reduce, reuse, renew en recycle. Met deze gezamenlijke inspanningen zetten zij een belangrijke stap richting het uiteindelijke doel: volledig fossielvrije en circulaire verpakkingen in 2050.

“Naast mechanische recycling gaan chemische en fysische recycling in de komende jaren nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de technologie-mix voor recycling van plastic verpakkingsafval. Dat is ook nodig om de wettelijke recyclingdoelstellingen en duurzaamheidsdoelen te halen”, zegt KIDV-directeur Chris Bruijnes. “We zien nu allerlei ontwikkelingen in de markt, waarbij vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld: welke technologie is vanuit milieuoptiek de beste of welke technologie levert het meeste dan wel het schoonste recyclaat op? In het visie-document staan de ontwikkelingen, technologieën en dilemma’s op een rij en daar geven we onze overwegingen bij. Zonder uiteindelijk bij een voorkeursvariant uit te komen, want die is er (nog) niet.”

Lees verder