HomeNieuwsKaren Everaarts steelt de show met cadeauverpakking

Karen Everaarts steelt de show met cadeauverpakking

Het lijkt op het eerste gezicht een reu­ze Toblerone-reep, één van bijna een meter groot. Maar in die driehoekige vorm kun je ook andere verrassingen verpakken. Met een handvat eraan en als kleurige verpakking voor vijf prach­tige amaryllissen is het iets waarmee je op elk feestje kunt aankomen. Steel de show; soms simpeler dan je denkt. Het is de eerste wezenlijke opdracht van Karen Everaarts uit Huissen, onder de rook van Arnhem: een cadeauver­pakking annex relatiegeschenk voor bij­zondere bloemen en orchideeën, in op­dracht van een aantal gespecialiseerde kwekers in Nederland.

De bijzondere amaryllissen van haar man Jack Janssen inspireerden haar hiertoe. Karen begon vlak na de zomer haar PR- en organisa­tiebureau en mikt met ‘DiTs en DUt­ch’ op diversiteit, op puur Hollands en op een woordgrapje dat in het logo ver­stopt zit: iTs U (it’s you): het gaat om jou, om de opdrachtgever.

Karen is geen nieuwkomer in PR- en organisatieland. De eerste tien jaar van het bestaan van het succesvolle TV-pro­gramma Blik op de Weg was zij het, die als uitvoerend producent achter de schermen aan de totstandkoming van de afleveringen werkte. En ook af en toe met bloedsnelheid in de volgwa­gens, als we even doorvragen.

Vervol­gens werkte ze in de sales bij copier-fa­brikant Ricoh, gevolgd door twee jaar bij TV Gelderland als commercieel ac­countmanager. Daarna werkte ze een jaar als marketing manager voor het (toen nog) te realiseren Thermen Bus­sloo, bij Apeldoorn.

Letterlijk met de poten in de modder begon ze haar werk daar, tot en met de oplevering van de populaire megasauna waar nu da­gelijks honderden mensen van gebruik maken.

De afgelopen twee jaar zat ze bij het Heterense CreaMedia, waar ze weer als programmamaker werkte. Met interne en externe promotiefilms voor bedrijven als de Rabobank Bommeler­waard, ConneXXion en de taxi’s van Stadsregio als resultaat. ‘Ik heb in het Walhalla gezeten’, vertelt ze enthousiast als ik haar naar haar toe­gevoegde waarde vraag.

“Ik heb met zo­veel creatieve mensen gewerkt aan al die opdrachten. Vaak moest je in korte tijd onder hoge druk met iets heel origi­neels komen, en dan ontstaat er een synergie met zo’n groep waar je heel bijzondere dingen mee kunt maken. Dat is iets waar ik me helemaal in thuis voel. Voor mij geen negen-tot-vijf baan; ik moet mijn vleugels kunnen uit­slaan, en niet aan kaders gebonden zijn.

Al in mijn eerste baan, nu bijna twintig jaar geleden, hing ik soms gillend uit het raam omdat ‘de bedrijfspolicy het niet toeliet dat ik andere ideeën had, en andere dingen wilde…’ daar kan ik zo op afknappen. Je remt mensen zo af als je ze niet de vrijheid laat. Daarom ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen.”

Hoe kijkt ze aan tegen de gerenom­meerde PR- en reclamebureaus, die juist doordat ze veel mensen in dienst hebben, intern de synergie kunnen op­roepen die nodig is voor een opdracht? En die als groot bureau een bepaalde ge­degenheid bieden? Hoe kan zij als een­pittertje daar tegenop?

Karen: “Ik heb in feite ook een groot bureau. Name­lijk: een groot netwerk met heel veel professionals. Ik ben de regisseur ervan, en iedereen werkt heel zelfstandig aan zijn of haar deelopdracht. Zelfs in het theoretische geval dat ik tijdelijk zou wegvallen, kan het project altijd ge­woon doorgaan.”

“Ik denk dat de moder­ne ondernemer, de moderne economie tegenwoordig ook vraagt om heel flexi­bele werkvormen. En dat kan ook, met internet et cetera. Je bent echt heel dichtbij elkaar. En dat daar dan nauwe­lijks overheadkosten voor de opdracht­gever aanzitten, is dan mooi meegeno­men.” Er zijn nog best veel misverstan­den over het vak PR, vindt Karen.

“Het wordt toch nog steeds vaak als sluitpost beschouwd, en dus als eerste post om op te bezuinigen. Maar als je bezuinigt op je relaties en op je perso­neel, dan vertaalt zich dat vroeg of laat naar de klanten toe. Ik vind dat je als baas juist goed voor je mensen moet zorgen. Met personeel dat lekker in zijn vel zit krijg je een soort hefboomef­fect: dan loopt de zaak als een tierelier en dat waarderen de klanten of op­drachtgevers ook.”

“Maar ik snap ook wel dat je een dubbeltje maar één keer kunt uitgeven. Het hoeft dan ook niet duur te zijn als dat even niet kan. Zo’n ‘bloem van de zaak’ die ik nu voor die Nederlandse kwekers heb ontwikkeld, is een relatiegeschenk dat hooguit twee tientjes kost. Maar kijk eens wat voor effect het heeft!”

Kijk voor meer informatie op www.steeldeshow.nu.

Bron: DeOndernemer.nl