Inspiratie is belangrijk om trein naar circulaire toekomst niet te missen

Op 3 en 4 oktober 2018 vindt Empack plaats in Brussel. Omdat innovatie niet mogelijk is zonder knowhow, biedt Empack ook dit jaar een uitgebreid kennisprogramma aan. Vooraanstaande sprekers praten over trends, uitdagingen en kansen, geïllustreerd met best practices. In aanloop naar Empack interviewt Pack Online een aantal van de sprekers. Vandaag is het de beurt aan Karel Gemmeke van VAL-I-PAC.

Even voorstellen: wie bent u en welke functie vervult u bij welk bedrijf?

Ik ben Karel Gemmeke, Business Development Directeur bij VAL-I-PAC.

Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden binnen uw functie?

Mijn belangrijkste verantwoordelijkheden zijn de bedrijven helpen in het vervullen van hun wettelijke verplichtingen ten gevolge het Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en beheer van verpakkingsafval en dit voor bedrijfsmatige verpakkingen. Naast de hulp bij het invullen van deze wettelijke verplichtingen verwachten onze klanten meer en meer support bij het verduurzamen van hun verpakkingen. VAL-I-PAC is steeds op zoek naar meer toegevoegde waarde om deze verduurzaming te ondersteunen. De laatste jaren zijn de concepten van circulaire economie zeer waardevol gebleken om verder te evolueren naar een duurzame transitie van onze economie. VAL-I-PAC wilt in de toekomst voor bedrijfsmatige verpakkingen hier haar steentje toe bijdragen.

Wat zijn de drie grootste uitdagingen in uw functie waar u dagelijks mee te maken krijgt?

  1. Bedrijven wakker maken voor het belang van circulaire verpakkingen om hun toekomst de beste kansen te geven.
  2. Alle spelers in de materiaalketen (grondstof fabrikanten, fabrikanten van verpakkingen, verpakkers, ontpakkers, inzamelaars en recycleurs) overtuigen dat enkel mits een goede samenwerking in de waardeketen resultaten kunnen behaald worden. Lokale optimalisatie bij bepaalde spelers in de waardeketen leiden zelden tot goede circulaire oplossingen
  3. Bedrijven overtuigen om uit de comfortzone te komen en risico’s te durven nemen om echte doorbraken te realiseren

Kunt u kort toelichten waar uw presentatie tijdens ‘Design for Recycling’ over zal gaan?

VAL-I-PAC ziet drie belangrijke pijlers om de circulaire economie voor bedrijfsmatige verpakkingen te realiseren: Het meten van graad van de circulariteit van verpakkingsmaterialen, het ontwikkelen van een evaluatietool die tot verbeteringen leidt voor het bekomen van meer circulaire verpakkingen en het faciliteren van overleg in de waardeketen via een platform waar alle spelers in de waardeketen elkaar kunnen vinden. Dit alles in een geest van co-creatie.

Wat ziet u als de belangrijkste veranderingen binnen uw vakgebied in de komende jaren?

Het belang van data die meer inzicht geven in de circulariteit van materialen zal sterk aan belang winnen. Verder zullen wij meer en meer de rol van bruggenbouwers moeten vervullen tussen alle spelers in de materiaalketen. Overleg en neutraliteit zijn daarbij van groot belang. Verder ben ik ervan overtuigd dat nieuwe verdienmodellen zullen nodig zijn om de circulaire economie te ondersteunen. Ook hier kan VAL-I-PAC een katalysator zijn.

Waarom is het belangrijk dat bezoekers van Empack naar uw presentatie komen luisteren?

Alles in onze wereld verandert snel. De maatschappelijke en politieke druk op verpakkingen is zeer groot wat de druk op veranderen nog zal doen toenemen. Ik denk dat de inspiratie van VAL-I-PAC belangrijk is om de trein naar de toekomst die circulair zal zijn, niet te missen.

Wat hoopt u dat deelnemers van ‘Design for Recycling’ zullen meenemen?

Ik hoop dat wij kunnen inspiratie bezorgen aan de bedrijven die aan de toekomst willen werken en dat onze uitnodiging om samen in co-creatie verder te werken aan de ontwikkeling van concrete nieuwe tools positief zal opgevolgd worden.

www.valipac.be