HomeNieuwsBedrijven en personenHelderheid inspectie machines

Helderheid inspectie machines

Begin 2010 verschijnt de herziene norm NEN 3140. Voor de Nederlandse machinebouw is deze van belang. In het kader van de arbowetgeving moeten de machines en bijbehorende gereedschappen aan deze norm voldoen. Om aan te tonen dat hij aan de Nederlandse wetgeving voldoet, kan de Nederlandse werkgever in de machinebouw en metaalbewerking de gebruikte machines, gereedschappen en installaties regelmatig volgens NEN 3140 laten inspecteren.

Cursus NEN

Nu heerst er tussen opdrachtgevers en inspecteurs veel verwarring en vaak onenigheid over de verplichting van inspecties en wat daaronder valt. Hierdoor vallen offertes heel verschillend uit, terwijl ze voor het opdrachtgevende machinebouwbedrijf nauwelijks te vergelijken zijn.

NEN organiseert voor inspecteurs én hun opdrachtgevers op 26 januari 2010 in Delft de eendaagse cursus ‘De nieuwe NEN 3140'. De cursus behandelt de samenhang tussen norm en wetgeving, richtlijnen en andere normen.

Bron: AT-Aandrijftechniek