HomeNieuwsGolfkartonindustrie maakt zeer moeilijke tijden door

Golfkartonindustrie maakt zeer moeilijke tijden door

golfkarton-logoDoor sterk oplopende papierprijzen zijn de marges in de golfkartonindustrie zwaar onder druk komen te staan, met als gevolg zwaar verliesgevende operaties. De gerecyclede papiersoorten als testliners en mediums zijn vanaf september vorig jaar gestegen met percentages die variëren van 45-70% en het einde lijkt nog niet in zicht, verdere stijgingen zijn reeds aangekondigd. Ook de prijzen van kraftliners (papier op basis van verse houtvezels) zijn fors gestegen. De grondstof papier is met een aandeel tot 60% de grootste kostenpost van de golfkartonindustrie.

Marges zwaar onder druk ondanks productiviteitsstijging

Ondanks de sterk toegenomen productiviteitsstijging in de golfkartonindustrie zijn door deze kostenexplosie de marges dramatisch geërodeerd. Van afnemers van golfkarton zijn veel signalen ontvangen, dat golfkartonleveranciers hen hebben  geïnformeerd over deze alarmerende situatie.

Achtergrond

Prijzen van gerecyclede papiersoorten stijgen door de op hun beurt sterk gestegen oud-papierprijzen als gevolg van zowel een verminderde beschikbaarheid als een toegenomen vraag, vooral vanuit het Verre Oosten. Door de recessie komen enerzijds in Europa minder gebruikte verpakkingen beschikbaar als grondstof voor de papierindustrie, terwijl anderzijds door de aanhoudende economische groei in landen als China de vraag naar oud-papier uit landen als Nederland met een uitstekend inzamelsysteem gigantisch is gestegen. Dit leidt tot grote tekorten in Europa. De gevolgen tot nu toe zijn een verdrievoudiging van de oud-papierprijzen vanaf begin 2009 en papierfabrieken die door extreme oud-papierprijzen binnenkort genoodzaakt zijn machines tijdelijk stil te zetten. Door de verwachting van aanhoudende groei van papiergebruik in Azië zal deze situatie op korte termijn niet veranderen. Eveneens hebben in 2009 door zwaar verliesgevende activiteiten saneringen in de productiecapaciteit voor genoemde soorten plaats gevonden.

Ook de prijzen van kraftliners zijn in Europa fors gestegen, mede als gevolg van beperkte beschikbaarheid uit Amerika. Door de sterk stijgende transportkosten, hout-en pulpprijzen, sluitingen van fabrieken, een stijgende dollar en de recente aardbeving in Chili, is de import vanuit Amerika fors gedaald.

Voor meer informatie:
Toon Schrijver
Vereniging Golfkarton
Postbus 732
2130 AS Hoofddorp
T (020) 654 30 60
www.golfkarton.org