HomeDossiersDuurzaamheidEuropa neemt regels voor vermindering, hergebruik en recyclen aan

Europa neemt regels voor vermindering, hergebruik en recyclen aan

Op woensdag nam het Parlement zijn standpunt aan over nieuwe EU-regels voor verpakkingen om de groeiende afvalstapel aan te pakken en hergebruik en recyclen te stimuleren. Met 426 stemmen voor, 125 tegen en bij 74 onthoudingen hebben de leden van het Europees Parlement het mandaat voor onderhandelingen met EU-lidstaten goedgekeurd.

Naast de algemene streefcijfers voor de vermindering van verpakking die de nieuwe regels voorstellen (5% tegen 2030, 10% tegen 2035 en 15% tegen 2040), pleiten de leden voor specifieke doelstellingen om plastic verpakkingen te verminderen (10% in 2030, 15% in 2035 en 20% in 2040).

Europarlementariërs willen de verkoop van zeer lichte plastic draagtassen (minder dan 15 micron) verbieden, tenzij dit om hygiënische redenen vereist is of als de verpakking voor los voedsel wordt verstrekt om voedselverspilling te helpen voorkomen. Zij stellen ook voor om het gebruik van bepaalde verpakkingsformaten voor eenmalig gebruik drastisch te beperken, zoals de kleine verpakkingen in hotels voor toiletproducten en krimpfolie voor koffers op luchthavens.

EP-leden pleiten voor een verbod op het gebruik van zogenaamde “eeuwigdurende chemische stoffen” (poly- en perfluoralkylstoffen of PFAS’s) en Bisfenol A in verpakkingen die met levensmiddelen in contact komen om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen.

De Europarlementariërs streven naar verduidelijking van de regels omtrent het hergebruiken of bijvullen van verpakkingen. Einddistributeurs van dranken en afhaalmaaltijden in de horeca moeten consumenten de mogelijkheid bieden om hun eigen bakje mee te nemen.

De nieuwe regels stellen dat alle verpakkingen recycleerbaar moeten zijn en voldoen aan strikte criteria die in secundaire wetgeving moeten worden vastgesteld. Er zullen een aantal tijdelijke vrijstellingen zijn, bijvoorbeeld voor verpakkingen van levensmiddelen van hout en was.

Europarlementariërs willen dat de EU-landen ervoor zorgen dat 90% van de materialen in verpakkingen (kunststof, hout, ferrometalen, aluminium, glas, papier en karton) tegen 2029 gescheiden wordt ingezameld.

Rapporteur Frédérique Ries (Renew, BE) zei: “Recente gebeurtenissen in Europa, en met name in België, als het gaat om waterverontreiniging door PFAS-chemicaliën tonen aan dat er dringend actie moet worden ondernomen. Door te stemmen om “eeuwigdurende” schadelijke stoffen in voedselverpakkingen te verbieden, heeft het Europees Parlement laten zien dat het de gezondheid van de Europese burgers wil beschermen. We pakken ook het plastic probleem aan door strengere afvalreductiedoelstellingen voor plastic verpakkingen vast te stellen. Helaas is de uitslag van de plenaire stemming op het gebied van de circulaire economie, en met name preventie, niet zo positief en wordt voorbijgegaan aan de realiteit van de cijfers: een stijging van 30% tegen 2030 als we nu niet handelen. Van de 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle) is alleen recycling er ongeschonden doorgekomen. Het einde van het weggooien van verpakkingen is nog ver weg.”

Het Parlement is klaar voor gesprekken met de EU-lidstaten over de definitieve vorm van de wet, zodra de Raad zijn standpunt heeft vastgesteld.

www.europarl.europa.eu