HomeNieuwsEtiketterings- en verpakkingseisen aerosols gewijzigd

Etiketterings- en verpakkingseisen aerosols gewijzigd

Gevaarlijke stoffen moeten bij invoer voldoen aan bepaalde etiketterings- en verpakkingseisen. Er is nu een wijziging aangebracht in de etiketteringsvoorschriften voor aerosols door middel van Richtlijn 2013/10/EU van de Europese Commissie (19 maart 2013). Hiermee wordt Richtlijn 75/324/EEG van de Raad gewijzigd, voor de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols aan de etiketteringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Deze nieuwe richtlijn treedt in werking twintig dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie ofwel op 9 april.

Kijk voor meer informatie op www.europa.eu of klik hier voor de richtlijn.

Bron: Gevaarlijke Lading/NVC