HomeNieuwsEFSA houdt opnieuw claimberaad

EFSA houdt opnieuw claimberaad

efsa-logoEFSA houdt op 1 juni opnieuw een overleg met stakeholders over de eisen waaraan claims moeten voldoen. Hierover, en over de gevolgde procedures, bestaat nog te veel onduidelijkheid bij de industrie, gezien het grote aantal claims dat EFSA recent afwees.

De Europese voedselveiligheidsautoriteit update momenteel de richtlijnen die eind vorig jaar na eerdere consultaties zijn opgesteld. Tijdens het juni-overleg zal deze als vertrekpunt dienen voor discussies en het helder krijgen van de standpunten.

Agenda

De te bespreken onderwerpen zijn onder andere de algemene eisen en specifieke criteria waarmee claims moeten worden onderbouwd, geheel aan te overleggen data, de karakterisering van voedingsmiddelen en risicofactoren voor risicoreducerende gezondheidsclaims.

Gesprekspartners

Aan het stakeholdersoverleg nemen behalve vertegenwoordigers van het NDA-panel van EFSA, Europese Commissie, Lidstaten en industrie. Zowel branche-organisaties als individuele producenten kunnen deelnemen.

Danone

Hangende het overleg heeft Danone aangekondigd de claims voor Actimel en Activia opnieuw terug te trekken. “Deze stonden op de planning om in juni door EFSA te worden beoordeeld”, licht Paul Schreurs, senior health affairs marketing manager, toe. “Zodra we meer duidelijkheid hebben, zullen we de claims opnieuw indienen. Zonodig zullen we de bewoording van de in te dienen claim aanpassen; onze dossiers niet, die zijn solide genoeg.”

Bron: VMT Online (www.vmt.nl)