HomeNieuws"Effect etikettering op consument onduidelijk"

“Effect etikettering op consument onduidelijk”

eufic-logoIn verschillende delen van de wereld willen overheden, maar ook bedrijven consumenten via etikettering aanzetten tot het maken van bewuste keuzes als het gaat om eten en drinken. Maar of de verpakking hierop enig effect heeft, is nog niet duidelijk. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat consumenten verschillende etiketten begrijpen en weten hoe ze toe te passen op hun eigen situatie. Maar bewijs ontbreekt of ze op de langere termijn gezondere producten zullen gaan kopen, zo blijkt uit de ‘Global Update on Nutrition Labelling' van de European Food Information Council (EUFIC).

Dit komt vooral door gebrek aan data over het aankoopgedrag van consumenten. Om het effect van labelling op gezonde eetgewoonten te vergroten, is één gestandaardiseerd etiketteringsschema niet noodzakelijk. Europees onderzoek van EUFIC en de Australische hartstichting toont aan dat verschillende etiketteringssystemen kunnen net zo effectief zijn om consumenten gezonde keuzes te laten maken.

Het is afwachten of de plannen van de Amerikaanse voedselveiligheidsorganisatie FDA om nutritionele criteria te standaardiseren in één labelingsysteem tot nieuwe inzichten leidt, aldus EUFIC.

Wel kan goed gebruik van etiketten met voedingsinformatie leiden tot meer kennis over gezond eten, zo blijkt uit het onderzoek. Dit valt weer te relateren naar de motivatie om gezond te eten.

Belangrijk is, aldus de wetenschappers, dat de wetenschap leidend hoort te zijn bij het maken van beleidsbeslissingen over etikettering: welk systeem is de beste leidraad vanuit een voedingskundig oogpunt. Het gehele voedingspatroon doet er toe, niet zozeer de consumptie van een individueel product.

Bij het ontwikkelen van een etiketteringsbeleid dienen beleidsmakers het gebruik, interpretatie en de begrijpelijkheid van verschillende labelingssystemen door consumenten in ogenschouw te nemen. Want er bestaan grote verschillen in de diverse landen en productsegmenten als het om etikettering gaat, zo blijkt uit de ‘Global Update on Nutrition Labelling'.

Een gestandaardiseerd etiketteringssysteem voor Europa, laat staan de hele wereld vormt een lastige opgave. Meer onderzoek is nodig om te begrijpen hoe consumenten op een zo slim mogelijke manier gebruik kunnen maken van voedingsinformatie op het etiket. En wat de rol van verschillende partijen als onderwijs en industrie daarbij kan zijn.

Kijk voor meer informatie op www.eufic.org.

Bron: VMT (www.vmt.nl)