HomeNieuwsDag van de Normalisatie wereldwijd

Dag van de Normalisatie wereldwijd

nvc-logoGisteren was het wereldwijd weer de Dag van de Normalisatie. Dit jaar was het thema toegankelijkheid. Alle mensen hebben baat bij goede toegankelijkheid. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een lichamelijke beperking. Internationale normen geven fabrikanten en bedrijven richtlijnen om voor iedereen toegankelijke producten en diensten te maken. Verpakkingen ontwerpen volgens de principes van accessible design is wereldwijd van belang, omdat het iedereen in staat stelt verpakte producten veilig, gemakkelijk en met voldoening te gebruiken, onafhankelijk van leeftijd, cognitief en waarnemend vermogen, mate van fysiek functioneren, taal en cultuur. In feite raakt accessible design het hart van het verpakken als activiteit. Verpakken is het tijdelijk integreren van een externe functie en een product om het gebruik van het product mogelijk te maken. Accessible design vertaalt dit naar zowel technische specificaties als de gebruikersgroepen in de meest brede zin des woords.Voor accessible design van verpakte producten is normalisatie erg belangrijk. Normen geven een bedrijf de mogelijkheid aan alle ‘stakeholders' te tonen dat het aan bepaalde eisen voldoet, bijvoorbeeld in samenhang met een kwaliteitssysteem gebaseerd op de bekende ISO 9000 norm. De accessible design normen geven als ‘referentiedocument' richting aan de gezamenlijke ontwikkeling van verbeterde verpakte producten en hun verpakkingen. Het NVC is als co-editor actief in de ontwikkeling van wereldwijde (ISO) normen op het gebied van accessible design for packaging. Het NVC heeft in juni 2010 een position paper gepubliceerd over dit onderwerp.

Kijk voor meer informatie op www.nvc.nl of klik hier voor het position paper.