HomeNieuwsBedrijven en personenCelabor: een partner voor uw projecten

Celabor: een partner voor uw projecten

celaborCelabor is een centrum voor wetenschappelijke en technische diensten, gespecialiseerd op het vlak van verpakkingen in papier, karton, plastiekfolie en andere gelamineerde producten. Het centrum kreeg een ISO 17025-certificaat van Belac en biedt een uniek gamma prestaties voor de kenmerking, de contrôle en de ontwikkeling van verpakkingen en van verpakkingsmaterialen (mechanische, chemische, optische kenmerken, bedrukbaarheid,…), de vergelijkende studie van producten en expertises. De proeven worden volgens genormaliseerde methodes (ISO, EN, DIN, TAPPI, FINAT…) in onze diverse laboratoria uitgevoerd.

In nauwe samenwerking met de verpakkingsafdeling verzekeren de ingenieurs van de afdelingen leefmilieu en agrovoeding een perfecte complementariteit op het gebied van de ontwikkeling van verpakkingen, de wetgeving (leefmilieu, afvalverwerking, contact met voedingsmiddelen…) en de kwaliteit (ISO 14000, EMAS, HACCP).

Celabor kan zich ontfermen over de voorbereiding, de redactie, het zoeken naar partners (indien nodig) en de technische en administratieve realisatie van het project. Celabor kan ook subsidiemogelijkheden onderzoeken bij instanties die onderzoek aanmoedigen (Waals Gewest, Europese Gemeenschap, enz.)

Onderzoeksthema’s zijn:

  • ontwikkelen van nieuwe producten, procédés en services
  • oplossen van problemen met betrekking tot procédés en producten, kwaliteitscontrole en afval
  • aanschaffen van nieuwe technologieën

Voor meer informatie:
Celabor

Avenue du parc 38
B-4650 Herve
T +32(0)87.32.24.54
F +32(0)87.34.13.87
www.celabor.be
info@celabor.be