Home Nieuws Bedrijven en personen Aantal CoC gecertificeerde verpakkingsbedrijven verdubbeld

Aantal CoC gecertificeerde verpakkingsbedrijven verdubbeld

duurzame-houten-verpakkingen-logoDuurzaamheid speelt bij inkopend Nederland een steeds belangrijkere rol. Echter, nog lang niet bij alle inkopen wordt duurzaamheid meegenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij houten pallets en verpakkingen. Dit is opmerkelijk, aangezien het juist eenvoudig is duurzaamheideisen te stellen aan houten pallets en verpakkingen.

Voor bedrijven en organisaties die serieus bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam inkopen hoog op de agenda hebben staan, is het gebruiken van pallets en verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout een goed middel om hier direct invulling aan te geven. Daarmee wordt ook direct bijgedragen aan verantwoord bosbeheer en bosbehoud wereldwijd.

Stichting Probos is in 2010 gestart met het project “Duurzame houten verpakkingen” met als doel producenten en gebruikers van houten verpakkingen te stimuleren aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout te gebruiken. Medio 2010 hebben alle leden van de Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) zich gecommitteerd aan een  vernieuwde gedragscode waarin onder meer staat dat alle EPV-leden voor het eind van 2011 een ´Chain of Custody´ (handelsketen, CoC) certificaat behaald zullen hebben. Certificering is hét middel om zeker te stellen dat hout afkomstig is uit goed beheerde bossen. Naast boscertificering, volgens de normen van de certificeringssystemen FSC of PEFC, worden bedrijven in de handelsketen (CoC) van bos tot eindconsument gecertificeerd om er zeker van te zijn dat het duurzaam geproduceerde hout traceerbaar is.

Op dit moment hebben acht houten pallet- en verpakkingsbedrijven een FSC en/of PEFC Chain of Custody certificaat, dit is een verdubbeling van het aantal CoC-gecertificeerde bedrijven ten opzichte van de start van het project. Daarmee komt het aanbod van pallets en verpakkingen gemaakt van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout goed op gang. Nu is het zaak dat de vraag ernaar ook gaat toenemen!
 
In 2011 worden verschillende excursies georganiseerd waarbij gebruikers van houten verpakkingen alles te weten komen over het voorschrijven van aantoonbaar duurzaam geproduceerde houten pallets en verpakkingen en een ‘kijkje in de keuken' kunnen nemen bij de gecertificeerde emballagebedrijven. De eerste vindt plaats op 17 februari aanstaande.

Kijk voor meer informatie op www.duurzamehoutenverpakkingen.nu.