HomeKennisbankMarktinformatieING voorspelt druk op marges en volumes voedings­in­du­strie in 2023

ING voorspelt druk op marges en volumes voedings­in­du­strie in 2023

Ondanks de recent sterk gedaalde groothandelsprijzen van gas en elektriciteit verwacht de ING dat deze volgend jaar toch weer oplopen. Zonder Russisch gas wordt het waarschijnlijk moeilijker om de gasvoorraden ook in 2023 volledig te vullen. Vooral energie-intensieve deelsectoren in de industrie gaan hieronder gebukt.

Gas- en elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt zijn in oktober 2022 sterk gedaald naar circa 40 euro/MWh voor gas en 100 euro/MWh voor elektriciteit. Dat is nog ‘maar’ 2 tot 2,5 keer zo hoog als voor de energiecrisis. Goed gevulde gasopslagen, extreem warm weer voor de tijd van het jaar, een constant hoge aanvoer van LNG en Europees beleid om energie te besparen verklaren de daling. Toch lijkt dit van korte duur. In 2022 had de Europese Unie nog een paar maanden Russisch gas beschikbaar om de gasvoorraden te vullen. Volgend jaar moet Europa het waarschijnlijk zonder stellen. De markt verwacht voor 2023 daarom gasprijzen van 135-140 euro/MWh en elektriciteitsprijzen van 300-450 euro/MWh en dat is respectievelijk 7 tot 10 keer zo hoog als in de jaren voor de energiecrisis.

De industriële activiteit verliest al sinds het tweede kwartaal van 2022 vaart. Het productieniveau ligt dit jaar weliswaar nog hoger dan een jaar geleden, maar maand op maand is er sinds de productiepiek in april sprake van krimp. Zo lag in augustus de productie 3% lager dan in april. Energiecontracten worden tegen substantieel hogere prijzen verlengd, ook na de recente daling liggen de energieprijzen nog op een historisch hoog niveau. Dit leidt tot een tweedeling: in de energie-intensieve industrietakken komt de productie steeds verder onder druk te staan. De meest energie-intensieve bedrijven zien zich vanuit bedrijfseconomische overwegingen steeds vaker genoodzaakt hun productie deels stop te zetten. Naar verwachting blijven, behalve de afkoelende internationale economie, ook de aanhoudend hoge energieprijzen de industriële productie tot in 2023 drukken.

Het producentenvertrouwen in de voedingsindustrie is recent omgeslagen van overwegend positief naar negatief. Hogere energieprijzen zullen in 2023 verder doorsijpelen in de keten doordat meer en meer oudere gunstige contracten aflopen. Verder liggen veel grondstofprijzen nog steeds op een relatief hoog niveau. Afzetprijzen zijn momenteel ruim 25% hoger dan begin 2020 en de meerderheid van de voedingsproducenten is van plan om verkoopprijzen verder te verhogen. Hoewel de omzet van de sector in 2023 stijgt als gevolg van hogere prijzen verwacht ING druk op marges en volumes doordat consumenten naar goedkopere producten op zoek gaan. Een indicator hiervan is dat het aandeel huismerken in de omzet van supermarkten niet eerder zo groot was. Tot slot is de uitwerking van de energiesteunmaatregelen relevant, omdat een deel van de voedingsfabrikanten, zoals bakkerijen en conservenfabrikanten, energie-intensief is en direct concurreert met buitenlandse bedrijven die soms wel, maar soms ook geen, steun krijgen.

www.ing.nl